Valuation of functions of the Wadden Area

Cover valuation of functions

Publicatie 2010-01

Auteurs: Henk Folmer, Anne van der Veen, C. Martijn van der Heide

Dit position paper geeft een overzicht van functies, diensten en waarden van de natuur en geeft monetaire
waarderingsmethoden voor de waardering van de (ecologische) functies van het waddengebied.

Download file

Valuation of functions of the Wadden Area (pdf 1,7 Mb)