Spring naar hoofd-inhoud

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht (update)

Cover rapport Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht update 2018

Op verzoek van de Waddenacademie heeft Sarah Verroen (Fish & Farm) in juli 2016 een overzicht opgesteld van de stand van zaken met betrekking tot de vissector in het Waddengebied. Het rapport is in augustus 2018 geupdate en geeft een overzicht van de relevante visserij organisaties en ontwikkelingen in de visserij.

Gelet op de vele ontwikkelingen op de Waddenzee (van convenanten zoals VisWad en het Mosselconvenant tot projecten gekoppeld aan natuurontwikkeling en –behoud) kan dit overzicht niet meer dan een moment opname zijn. Het rapport zal elk jaar worden geactualiseerd. De Waddenacademie zal dit overzicht over de visserijsector betrekken in haar lange termijn visie op visserij in de Waddenzee.

Download file

Visserij op de Waddenzee in vogelvlucht. Een actueel overzicht van belanghebbenden en ontwikkelingen gekoppeld aan de visserij op de Waddenzee (pdf 1,7 Mb), update 2018