Waddenacademie Jaarverslag 2016

Cover Jaarverslag Waddenacademie 2016

In het jaarverslag 2016 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2016. In de digitale versie van het jaarverslag zijn diverse linken opgenomen. Op 31 maart 2017 is het jaarverslag aangeboden aan het Waddenfonds.

Download file

Waddenacademie Jaarverslag 2016 (pdf 0,6 Mb)