Spring naar hoofd-inhoud

Waddenbalans 2019

Cover Waddenbalans 2019

De Waddenbalans is een door Telos in samenwerking met de Waddenacademie en Basismonitoring Wadden ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat.

Deel 1, de atlas, schetst een totaalbeeld van de ontwikkeling per gemeente van de Waddeneilanden en de Waddenkustgemeenten bezien door een sociaal-culturele, ecologische en economische duurzaamheidsbril.

In deel 2, Regionale en thematische verdieping, wordt dieper ingezoomd op de ontwikkeling van de afzonderlijke waddengemeenten en op een aantal voor het Waddengebied relevante onderwerpen, zoals toerisme & recreatie,  de havens, landbouw  & visserij en de bodem & grondwaterkwaliteit.

In beide onderdelen is een toelichting opgenomen met uitgebreide beschrijvingen van de gebruikte indicatoren.

Auteurs:
John Dagevos, Rens Mulder, Sanne Paenen, Ruben Smeets en Corné Wentink (Telos), met medewerking van Thom Lewicz (Telos)

Position Paper 2020-03

Download

Waddenbalans 2019 (pdf 10 Mb)

U kunt de Waddenbalans 2019 tegen portokosten bestellen via het bestelformulier, zo lang de voorraad strekt.