Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Cover rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het rapport informeert overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen in de drie Waddenprovincies over de vraag of, en zo ja in welke mate, bodemwarmte een bijdrage kan leveren aan de energietransitie in de Wadden provincies van fossiel naar duurzaam.
Het rapport biedt een compleet overzicht van alle aspecten van warmtevraag en geothermie potentieel, specifiek gericht op de mogelijkheden ervan in het gehele Waddengebied.

Download file

Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied (pdf 0,9 Mb