Spring naar hoofd-inhoud

Wat zijn de gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee?

Cover advies  onderzoek effecten microplastics in Waddenzee

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Auteurs: Katja Philippart; Lucien Hanssen; Jouke van Dijk

Position paper 2019-01

Download file

Wat zijn de gevolgen van de door de MSC Zoe verloren lading voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee? Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners (pdf 1,3 Mb)