Spring naar hoofd-inhoud

Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010 -2022

Cover rapport Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010 -2022

Klimaatverandering, zeespiegelstijging en sociaaleconomische ontwikkelingen beïnvloeden de beschikbaarheid, het verbruik en de verdeling van zoet water in het Waddengebied. De recente droge jaren maken duidelijk dat watervoorraden onder een steeds grotere druk komen te staan. De veranderingen in waterbeschikbaarheid kunnen grote gevolgen hebben voor de verschillende sectoren (zoals landbouw en industrie) in het Waddengebied, zowel op het vaste land als op de eilanden, maar ook voor de natuurwaarden van de Waddenzee.

Het rapport beschrijft de recente ontwikkelingen (2010-2022) in aanbod, vraag en verdeling van zoet water in het Waddengebied (inclusief de eilanden). De focus ligt hierbij op vier waterschappen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) en op drie jaren (2016 als een gemiddeld, 2017 als een nat en 2018 als een droog jaar).

 De belangrijkste conclusies van het rapport zijn:

  • Gemiddeld per jaar was er bijna nooit sprake van een zoetwatertekort, maar de tekorten in de zomerperiode (juli-aug) waren relatief hoog; 
  • Naast een verminderde aanvoer van zoet water, werd het verbruik van zoet water ook hoger. In de landbouw werd aanzienlijk meer zoetwater gebruikt voor het beregenen van de gewassen, maar ook het drinkwaterverbruik nam over de jaren iets toe;
  • De toename van het neerslagtekort (= het verschil tussen neerslag en verdamping in de periode van 1 april tot en met 30 september) in combinatie met een hoger zoetwaterverbruik zorgde ervoor dat met name de afstroming van zoet water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee sterk verminderde.

Auteurs: Arjen Kok en Ruud Vollenbroek

Rapport 2024-03

Download

Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland; Analyse voor de periode 2010 -2022 (pdf 4 Mb)