Spring naar hoofd-inhoud

Weerbare Waddenkust

Cover rapport Weerbare Wadden

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme zeespiegelstijging.

Auteurs: Jantsje M. van Loon-Steensma, Mindert B. de Vries, Tjeerd J. Bouma, Harry A. Schelfhout

Postition paper 2020-07

Download

Weerbare Waddenkust (pdf 4 Mb)