Spring naar hoofd-inhoud

Where Mud matters

Rapport Where Mud Matters

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen en het gebruik van slib voor landaanwinning. Onder slib wordt in dit verband verstaan sediment met een korrelgrootte kleiner dan 63 micrometer. Voor de trilaterale Waddenzee (het totale Waddenzee gebied gedeeld door Nederland, Duitsland en Denemarken) ontbreekt een goed inzicht in de slibhuishouding. Dat inspireerde de Waddenacademie en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) om Deltares te vragen om hiernaar een studie te starten. Waar komt het slib vandaan, wat gebeurt er met het slib in de Waddenzee en wat zijn mogelijke gevolgen van het menselijk ingrijpen. Het rapport Where Mud matters geeft de eerste slibbalans voor de trilaterale Waddenzee. Het rapport werd tijdens het 2e Sediment Solutions webinar aangeboden aan Bernd Scherer, voorzitter van de Trilateral Programming Committee on Wadden Sea Research.  

Auteurs: Albert Oost, Ana Colina Alonso, Peter Esselink, Zheng Bing Wang, Thijs van Kessel and Bas van Maren

Report 2021-02

Download

Where Mud Matters (pdf 7,8 Mb)