Spring naar hoofd-inhoud

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout

In opdracht van de Waddenacademie hebben Gualbert Oude Essink en Vince Kaandorp (Deltares) een overzicht opgesteld van de huidige kennisbasis ten aanzien van de zoetwaterbeschikbaarheid in het Waddengebied en de Zuidwestelijke Delta.
Het rapport geeft een overzicht van het huidige kennisveld en initiatieven betreffende de Zoetwatervoorziening, waarbij vooral wordt gekeken naar de zoetwatervoorziening voor de landbouwsector, de grootste vrager van zoet water.
Het rapport bevat ook suggesties om kennis en kunde effici├źnter uit te wisselen, waardoor innovaties sneller kunnen worden gedeeld de noodzakelijke opschaling nationaal kan worden versneld. Ook kan zo de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit thema worden versterkt.

Auteurs: Gualbert Oude Essink & Vince Kaandorp

Rapport 2022-01

Download

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout (pdf 8,2 Mb)