Publicatie lijst

Cover Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying…

Lees meer
Covre jaarverslag Waddenacademie 2017

In het jaarverslag 2017 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2017.…

Lees meer
Cover publ

In het kader van het Programma Eems-Dollard 2050 werken Rijk, provincie, waterschappen, gemeenten en natuurorganisaties met steun van Europese en…

Lees meer
Cover rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het…

Lees meer
Cover review economisch perspectief waddenzeehavens

Publicatie 2017-04

De review economisch perspectief Waddenzeehavens is onder auspiciën van de Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als…

Lees meer
Cover 2017-02 Systematiek voor de bescheming van sublitorale natuur in de Waddenzee

Publicatie 2017-02

Het Waddenfonds heeft in december 2016 de Waddenacademie gevraagd om in het kader van het Convenant Viswad advies uit te brengen…

Lees meer
cover rapport Analyse aantal en herkomst bezoekers Waddengebied 2015

Publicatie 2017-01

Pilotstudie door economisch onderzoeksbureau Decisio naar de mogelijkheden van het gebruik van mobiele telefoondata voor het…

Lees meer
Cover Jaarverslag Waddenacademie 2016

In het jaarverslag 2016 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2016.…

Lees meer
The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht…

Lees meer
Cover Position paper zoutwinning

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit…

Lees meer
Cover visies op de Wadden

Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Publicatie 2016-03

Op verzoek van het…

Lees meer
Cover publicaties

De Waddenacademie heeft vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd. Het betrof de projecten…

Lees meer
Cover Jaarverslag 2015

In het jaarverslag 2015 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2015. In…

Lees meer
Cover position paper fish

Audit naar de naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Uitgevoerd in…

Lees meer
Cover LEI rapport garnalenvisserij

Auteur: LEI Wageningen
in opdracht van de Waddenacademie

Onderzoek uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie. De…

Lees meer
Cover position paper Ems

Position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems.

In the Dutch Ems-Dollard region a discrepancy was identified between legislative-oriented…

Lees meer
Cover Waddenplein

De publicatie is een bewerking van de lezing die Wouter heeft gehouden tijdens een internationaal  symposium dat de Waddenacademie op 10 en 11…

Lees meer
Cover Waddenacademie Jaarverslag 1 juli 2014 - 1 januari 2015

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in de periode juli 2014 - januari 2015. Het besteedt onder meer aandacht aan het…

Lees meer
Cover rapport Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee

Publicatie 2015-01

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni een Kennistafel "Spoelmeer Holwerd aan zee"…

Lees meer
Cover publicatie

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij. Om het advies voor te bereiden en te…

Lees meer