Publicatie lijst

Cover Jaarverslag Waddenacademie 2016

In het jaarverslag 2016 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2016.…

Lees meer
The utility of Bayesian Belief Networks for analysis of cumulative effects in the Wadden Sea

Publicatie 2016-05

Auteur: dr. Eelke Folmer

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht…

Lees meer
Cover Position paper zoutwinning

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit…

Lees meer
Cover visies op de Wadden

Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Publicatie 2016-03

Op verzoek van het…

Lees meer
Cover publicaties

De Waddenacademie heeft vier door het Waddenfonds gefinancierde projecten met een grote onderzoekcomponent geëvalueerd. Het betrof de projecten…

Lees meer
Cover Jaarverslag 2015

In het jaarverslag 2015 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2015. In…

Lees meer
Cover position paper fish

Audit naar de naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de bestanden van trekvissen in de Waddenzee te versterken. Uitgevoerd in…

Lees meer
Cover LEI rapport garnalenvisserij

Auteur: LEI Wageningen
in opdracht van de Waddenacademie

Onderzoek uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van de Waddenacademie. De…

Lees meer
Cover position paper Ems

Position paper over geïntegreerde monitoring van de Eems.

In the Dutch Ems-Dollard region a discrepancy was identified between legislative-oriented…

Lees meer
Cover Waddenplein

De publicatie is een bewerking van de lezing die Wouter heeft gehouden tijdens een internationaal  symposium dat de Waddenacademie op 10 en 11…

Lees meer
Cover Waddenacademie Jaarverslag 1 juli 2014 - 1 januari 2015

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in de periode juli 2014 - januari 2015. Het besteedt onder meer aandacht aan het…

Lees meer
Cover rapport Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee

Publicatie 2015-01

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni een Kennistafel "Spoelmeer Holwerd aan zee"…

Lees meer
Cover publicatie

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema garnalenvisserij. Om het advies voor te bereiden en te…

Lees meer
Cover publicatie

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

In het advies wordt geconstateerd dat…

Lees meer
Cover publicatie

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd advies uit te brengen over de vraag in welke ‘grote stenen’ op sociaaleconomisch terrein zou moeten…

Lees meer
Cover verslag symposium Sense of Place

Verslag van het 12e symposium van de Waddenacademie, Sense of Place op 11 en 12 juni 2014 op Terschelling. Georganiseerd in samenwerking met Oerol, de…

Lees meer
Cover Ecology of Salt Marshes

Jan Bakker, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, deed 40 jaar onderzoek naar de ecologie van kwelders in het Waddengebied. In het…

Lees meer
Cover Wadden monitoring in the sportlight

Wadden monitoring in the spotlight is een gezamenlijke publicatie van het project Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research (WaLTER), de Waddenacademie…

Lees meer
Cover de Draakracht van de Waddenzee gemeten

De draagkracht van de Waddenzee gemeten is een gezamenlijke uitgave van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de…

Lees meer
Cover Jaarverslag Waddenacademie 2011-2012

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de in 2011 en 2012 ondernomen activiteiten. Het verslag besteedt onder meer aandacht aan de symposia die de…

Lees meer