Publicatie lijst

Cover eindrapport sociaaleconomische denktank

Naar een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de Wadden; Eindrapportage sociaaleconomische denktank Waddenacademie, Juli 2012

Download file

Lees meer
Cover lVan Wadden inspraak naar Wadden samenspraak

Hoe kunnen bewoners en bestuurders op de beste manier vorm geven aan de toekomst van de Wadden? Op die vraag probeert Margreeth de Boer vanuit haar…

Lees meer
Cover Van Wadden inspraak naar Wadden samenspraak

In deze publicatie geeft de auteur, ir. Hendrik Oosterveld, een informatieve inkijk in de wijze waarop in de afgelopen veertig jaar het beleid ten…

Lees meer
Cover position paper Clear as mud

Publicatie 2011-02

Dit position paper is opgesteld op verzoek van Rijkswaterstaat Noord Nederland, het Programma Naar een Rijke Waddenzee en de…

Lees meer
Cover Jaarverslag 2009-2010

Het jaarverslag over de eerste twee volle jaren van het bestaan van de Waddenacademie is een combinatie van wetenschappelijke verslaggeving over de…

Lees meer
Cover mproving Benefit Transfer for Wetland Valuation

Publicatie 2011-01

Improving Benefit Transfer for Wetland Valuation: Income Adjustment and Economic Values of Ecosystem Goods and Services

Auteurs:…

Lees meer
Cover Waddenwijsheid

Sinds 2009 verschijnen wekelijks populairwetenschappelijke artikelen op de websites van de Waddenvereniging en de Waddenacademie. Vanwege de grote…

Lees meer
Cover position paper cooling water

Publicatie 2010-03

Wat zijn de gevolgen van grootschalige koelwater extractie uit de huidige en toekomstige energiecentrales voor de Waddenzee…

Lees meer
Cover many faces of sustainability

Publication 2010-02

Position paper over duurzaamheid in het Waddengebied.

Auteurs: René Jorna and Henk Hadders

Download file

The Many Faces of…

Lees meer
Cover valuation of functions

Publicatie 2010-01

Auteurs: Henk Folmer, Anne van der Veen, C. Martijn van der Heide

Dit position paper geeft een overzicht van functies, diensten en…

Lees meer
1500 jaar boerderijbouw op onbedijkte kwelders

Publicatie van een lezing door Prof.dr. Tjalling Waterbolk, emeritus hoogleraar Archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, gehouden tijdens het…

Lees meer
Cover Towards a trilateral research agenda of the Wadden Sea Area

In de brochure  "Towards a trilateral research agenda of the Wadden Sea Area. The importance of international co-operation" worden de contouren van…

Lees meer
Covre Gedeelde Ruimte

Samen leven in het kwetsbare Waddengebied vraagt om een onconventionele aanpak. Daarvoor kan een revolutionair verkeersconcept, de 'gedeelde ruimte'…

Lees meer
Cover The Wadden Sea in an international perspective

Publicatie 2009-10
The Wadden Sea in an international perspective.
Overzicht van onderzoek in Duitsland, Denemarken en Nederland.

Auteur: P. Schwemmer…

Lees meer
Cover position paper 2009-04

Geschiedenis, herinnering en beleving. Naar een cultuurhistorische en sociaal-wetenschappelijke onderzoeksagenda voor het waddengebied

Auteur: Jos…

Lees meer
Cover position paper 2009-08

METAWAD: De waddenzee als zwakke schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Uitwerking ‘position paper’ als onderdeel van de integrale kennisagenda…

Lees meer
Cover position paper 2009-05

Publicatie 2009-05

position paper Sociale en Ruimtelijke Economie, uitgebracht bij de Integrale Kennisagenda van de Waddenacademie in 2009.

Leading…

Lees meer
Cover position paper 2009-13

"Man always contrives to neglect the things that are nearest to him”. Het ongekende verleden van een bekende regio: het waddengebied.

Position paper…

Lees meer
Cover position paper Klimaat en Water

Publicatie 2009-06
position paper Klimaat en Water,uitgebracht als verkenning bij de Integrale kennisagenda van de Waddenacademie in 2009

Auteurs: P.…

Lees meer
Cover position paper 2009-12

De late prehistorie en protohistorie van holoceen Noord-Nederland (versie 2.0) (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie,hoofdstuk 12) (pdf 3,0 Mb)

Auteu…

Lees meer