Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

In het kader van de discussie over het project gaswinning Ternaard heeft het Werelderfgoedcomité kritiek geuit omdat niet is getoetst op de gevolgen…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een Reflectie met beleidsaanbevelingen naar aanleiding van het rapport ‘De Europees- en internationaalrechtelijke status van…

Lees meer

Een analyse van de relevantie van EU-richtlijnen en internationale verdragen voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee met een doorkijk naar…

Lees meer

Deze publicatie geeft een kort en bondig overzicht van alles wat er speelt in het Waddengebied, voor alle mensen die samenwerken aan een mooier…

Lees meer

In Nederland is de vraag of de Waddenzee rechten moet krijgen onder meer aan de orde gesteld in het parlement en een Friese gemeente. De aanpak zou…

Lees meer

Deze factsheet geeft een overzicht van verontreinigingen in het oppervlaktewater waarvan de toegestane concentraties worden overschreden in het…

Lees meer

De Waddenacademie heeft een quick scan cumulatieve effecten Waddengebied uitgebracht, die als basis kan dienen voor het meerjarige NWO-NWA…

Lees meer

De Waddenacademie wil met deze notitie de aanzet geven om te komen tot een integrale kennisagenda voor het Waddengebied. Aan de hand van de grote…

Lees meer

Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht van de Waddenacademie, heeft in deze publicatie de consequenties van de RIVM analyse over stikstof…

Lees meer

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

Lees meer