Spring naar hoofd-inhoud

Publicatie lijst

Op deze pagina vindt u alle publicaties die de Waddenacademie heeft uitgegeven. In de selectiebalk hieronder kunt u publicaties filteren op thema. Bent u op zoek naar een bepaalde titel of auteur, dan kunt u ook de speciale Publicatie zoek pagina gebruiken.

Zoetwatervoorziening in het Waddengebied: tussen zoet en zout

In opdracht van de Waddenacademie hebben Gualbert Oude Essink en Vince Kaandorp (Deltares) een overzicht opgesteld van de huidige kennisbasis ten…

Lees meer
Cover factsheet Kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waddengebied

Deze factsheet geeft een overzicht van verontreinigingen in het oppervlaktewater waarvan de toegestane concentraties worden overschreden in het…

Lees meer
Omslag Factsheet Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied

Deze factsheet vat de belangrijkste veranderingen in het klimaat in Nederland kort samen en geeft de feiten trends en ontwikkelingen die relevant zijn…

Lees meer
Quick Scan cumulatieve effecten Waddengebied

De Waddenacademie heeft een quick scan cumulatieve effecten Waddengebied uitgebracht, die als basis kan dienen voor het meerjarige NWO-NWA…

Lees meer
Cover Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments

Het boek Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments bevat meer dan 30 artikelen geschreven door sprekers op de SalFar conferentie:…

Lees meer
Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust

Op verzoek van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en de Waddenacademie heeft dr. Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent klimaatadaptie en…

Lees meer
Rapport Where Mud Matters

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Lees meer
Cover Klimaatverandering en ecologie

Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De gevolgen tekenen zich mondiaal af en worden met het jaar concreter. De zorgen…

Lees meer
Cover aanzet tot kennisagenda Wadden

De Waddenacademie wil met deze notitie de aanzet geven om te komen tot een integrale kennisagenda voor het Waddengebied. Aan de hand van de grote…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Wadden

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer
Cover rapport An assessment of present day and future sea level rise at the Dutch coast

Onderzoek op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) naar de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke…

Lees meer
Cover rapport Climate change effects on Wadden Sea birds along the East Atlantic flyway

Rapport op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) waarin op basis van bestaande wetenschappelijke publicaties in kaart te gebracht is…

Lees meer
Cover Advies Holwerd aan Zee

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om advies uit te brengen ten aanzien van drie vragen met betrekking tot het projectplan Holwerd aan…

Lees meer
Cover rapport kennishuishouding wadden

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

Lees meer
Cover Trilaterale onderzoeksagenda voor het Waddengebied en het werelderfgoed

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer
Cover Special Issue Netherlands Journal of Geosciences

De Waddenacademie en het Programma naar een Rijke Waddenzee hebben prof.dr. Bert Vermeersen (NIOZ/TUD): zeespiegelstijging; prof.dr. Peter Fokker…

Lees meer
Cover Trilateral Research Agenda

The Trilateral Research Agenda was developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands in a joint effort for identifying…

Lees meer
Cover rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied

Publicatie 2017-03

Op verzoek van de Waddenacademie heeft TNO het rapport Warmtevraag en geothermie potentieel in het Waddengebied opgesteld.

Het…

Lees meer
Cover Position paper zoutwinning

publicatie 2016-04

Auteurs: prof. Janos Urai, Aachen University (geomechanische en technologische aspecten) prof. Suzanne Hulscher, Universiteit…

Lees meer
Cover visies op de Wadden

Zes essays ten behoeve van de Beleidsverkenning Toekomstige Rol en Ambitie van het Rijk voor het Waddengebied

Publicatie 2016-03

Op verzoek van het…

Lees meer