Spring naar hoofd-inhoud

Symposia

Hier vindt u alle informatie over de symposia en workshops die de Waddenacademie organiseert of heeft georganiseerd.

Trilateral Swimway Conference 2024

Applying scientific evidence to manage human impacts on fish life cycles

Within the Trilateral Wadden Sea Cooperation (TWSC), the second Swimway 2024 conference will be held from 17 -19 April 2024 in Groningen, the Netherlands. For the Waddenacademie this will be the 32nd Waddenacademie Symposium. Read More

Eerdere symposia van de Waddenacademie:

Dynamische Waddendelta

Klimaatbestendig kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee

Op 29 september 2023 organiseert de Waddenacademie in nauwe samenwerking met [L]2023 het symposium Dynamische Waddendelta. Het symposium vormt tevens de afsluiting van de Landschapstriënnale 2023. Lees meer

Zoet water en het Waddengebied

Op 22 mei 2023 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK), Wetterskip Fryslan, Waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, Deltaprogramma´s Zoet water en IJsselmeergebied het symposium Zoet water en het Waddengebied. Lees meer

Economie van kust en zee

Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie organiseren op 10 mei 2023 de vierde gezamenlijke themadag. Dit keer staat de economie van de kust en zee centraal. Lees meer

Wat zijn de waarden van de Waddenzee?

Op 3 oktober 2022 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Omgevingsberaad Waddengebied en Programma naar een Rijke Waddenzee het symposium Wat zijn de waarden van de Waddenzee? Lees meer

De toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied

Naar een duurzaam perspectief voor de landbouw

Op 29 juni 2022 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met LTO Noord haar 28e symposium over de toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied;
Naar een duurzaam perspectief voor de landbouw Lees meer.

Themadag cumulatieve effecten in het Waddengebied

Op 17 mei 2022 organiseren het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie een gezamenlijke themadag  over cumulatieve effecten in het Waddengebied . Lees meer.

Symposium Waddenlaboratorium

Op 21 oktober 2021 organiseerden de Waddenacademie, Oerol en het Waddenfonds gezamenlijk het Symposium Waddenlaboratorium: over kunst, wetenschap en natuur in de Betonningsloods op Terschelling. Lees meer.

Symposium Op Terp Hoogte

Op 10 en 11 september 2021 organiseerden Berte Daan Landschap, Rademacher de Vries Architecten en de Waddenacademie gezamenlijk het Symposium Op Terp Hoogte. Lees meer.

Theme-day Interaction between biotic and abiotic factors in the Wadden Sea

On May 18 2021 , the Netherlands Centre for Coastal Research (NCK), the Waddenacademie and Rijkswaterstaat will organise the theme-day Interaction between biotic and abiotic factors in the Wadden Sea as a webinar. Read more.

Symposium Eems-Dollard 2050 in 2020

Op 11 november 2020 organiseerden de Waddenacademie en het Programma Eems-Dollard 2050 gezamenlijk het symposium Eems-Dollard 2050 in 2020. Lees meer.

Symposium Duurzaam toerisme in het Waddengebied

De Waddenacademie organiseerde op 19 mei 2020 samen met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad, Provincie Groningen en Visit Wadden het 24e symposium van de Waddenacademie over Duurzaam toerisme in het Waddengebied als webinar. Lees meer.

Symposium Nederland verbrakt

De Waddenacademie, De Nieuwe Afsluitdijk, Programma naar een Rijke Waddenzee en het Waddenfonds organiseerden op 3 december 2019 het 23e symposium van de Waddenacademie in NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Lees meer.

Saline Futures Conference

Addressing Climate Change and Food Security
Building a community of science and practice on saline agriculture
10-13 September 2019 Leeuwarden, the Netherlands
Lees meer

 

 

Symposium 50 jaar Lauwersmeer

De Stuurgroep Lauwersmeer, het Programma naar een Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de Waddenacademie organiseerden op 23 mei 2019 in de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in Zoutkamp een symposium over 50 jaar Lauwersmeer, met het accent op de toekomst en aandacht voor het verleden. Lees meer.

Theme-day Morphodynamics of the Wadden Sea

On 17 May 2019 the Netherlands Centre for Coastal Research (NCK), the Waddenacademie and Rijkswaterstaat organized the first NCK-theme-day: Morphodynamics of the Wadden Sea: recent research and future challenges. Read more.

Minisymposium ’10 jaar werken aan kennis voor de Wadden’

De Waddenacademie organiseerde op 19 november 2018 van 14.30 uur tot 18.00 uur in de Panoramazaal van de Achmeatoren in Leeuwarden het minisymposium '10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden'. Lees meer.

Symposium Terpen- en wierdenland

Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, het Terpencentrum, Kenniscentrum Landschap, Museum Wierdenland en de Waddenacademie organiseerden op 4  en 6 oktober 2018 het 21e symposium van de Waddenacademie. Lees meer.

Symposium ISISA 2018

The Waddenacademie, University of Groningen, KITLV, Leeuwarden Cultural Capital of Europe 2018 and Oerol-Sense of Place organised the 16th Islands of the World Conference 2018 (ISISA2018). More information

Symposium Feel the Night

Op 19 en 20 oktober 2017 organiseren het Programma naar een Rijke Waddenzee, Stichting Feel the Night, Night Light en de Waddenacademie het symposium: Feel the Night. Over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied. Meer informatie

Symposium Bodemdaling Ameland

Op 14 september 2017 organiseerde de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland met de Waddenacademie op Ameland een symposium over de effecten van bodemdaling onder de oostpunt van Ameland. Meer informatie

Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Op 23 en 24 mei 2017 organiseerden het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?  Meer informatie.

Symposium Waddenland - Outstanding

On the History, Landscape and Cultural Heritage of the Wadden Sea Region
Het 17e Symposium van de Waddenacademie werd georganiseerd van 1 tot en met 3 december 2016 in Husum, Duitsland. Meer informatie.

Symposium 'Cumulative Effects in Marine Ecosystems'

Het 16e symposium van de Waddenacademie werd georganiseerd samen met het NIOZ Wadden Systems Research Centre en vond plaats op 30 juni en 1 juli 2016 op Texel. Meer informatie.

 

Jubileumsymposium 'Wijs met de Waddenzee'

Het jubileumsymposium 'Wijs met de Waddenzee' is een initiatief van de Waddenvereniging die vijftig jaar bestond en de Waddenacademie die hiermee haar vijftiende symposium organiseerde. Een goed moment om even stil te staan, achteruit te kijken om vooruit te gaan op 16 en 17 oktober. Meer informatie.

Symposium Towards a sustainable Ems-Dollard estuary

Het 14e symposium van de Waddenacademie getiteld: Towards a sustainable Ems-Dollard estuary en vond plaats op 25 en 26 juni 2015 in Delfzijl. Meer informatie is te vinden in het engelstalige deel van de website.

Symposium "Werk van Eeuwen"

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 'Werk van eeuwen: gesprekken met Tjalling Waterbolk 'organiseerde de Waddenacademie een symposium op 29 mei 2015 in het Drents museum te Assen. Meer informatie.

Symposium 'Over Zilte Vitaliteit'

Stichting Noorderbreedte en de Waddenacademie organiseerden op vrijdag 13 maart 2015 het symposium 'Over Zilte Vitaliteit’ in Kloosterburen. De verzilting van de Noord-Nederlandse kustzone is een feit. In hoeverre biedt meebewegen met deze ontwikkeling kansen voor natuur, landbouw, veiligheid, recreatie, ondernemerschap en cultuur? Meer informatie.

Symposium Holwerd aan Zee

Stichting Holwerd aan Zee en De Waddenacademie organiseerden op 9 februari 2015 in Holwerd een symposium over het project 'Holwerd aan Zee'. Tijdens het symposium werd nader ingegaan op de economische en ecologische kansen van het project. Het symposium richtte zich met name op wetenschappers, bestuurders, beleidsmakers en  (potentiële) investeerders. Meer informatie.

Symposium Waddenzee onderzoek

Op 10 en 11 december werd het 13e symposium van de Waddenacademie gehouden in Grand Hotel Post-Plaza in Leeuwarden. Het symposium werd georganiseerd samen met de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Meer informatie in het Engelstalige deel van de website.

Symposium ‘Sense of Place’

Op 11 en 12 juni 2014 vond op Terschelling het 12e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met Oerol, de afdeling Cultural Geography van de Rijksuniversiteit Groningen, de afdeling Cultural Anthropolgy en Development Sociology van de Universiteit Leiden en Leeuwarden 2018. Meer informatie

Symposium Praktijk, kennis en beleid zoute kustwateren

Op dinsdag 17 december 2013 vond in Restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog  het 11e symposium van de Waddenacademie plaats. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met het Programma Rijke Waddenzee (PRW) en het  Kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit). Meer informatie.

Werkconferentie 'De Tijwisselaar'

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseerden met steun van de gemeente Ferwerderadiel de bijzondere werkconferentie 'De Tijwisselaar. Meer informatie.

13th International Scientific Wadden Sea Symposium

Het 13th International Scientific Wadden Sea Symposium vond plaats van 21-23 november 2012 in Leeuwarden. Meer informatie in het Engelstalige deel van de website.

Symposium Zuiderzee 2.0; tussen IJsselmeer en Waddenzee

Op 3 en 4 juli 2012 vond het achtste symposium van de Waddenacademie plaats in Den Oever en Harlingen. Het symposium werd georganiseerd in samenwerking met het Deltaprogramma IJsselmeer en het Deltaprogramma Wadden. Meer informatie.

Symposium december 2011

Het zevende symposium van de Waddenacademie vond op 8 december plaats in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden en op 9 december in restaurant De Piraat op Ameland. 8 december stond in het teken van Waddengovernance. 9 december werd in samenwerking met de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland georganiseerd. Meer informatie.

symposium 'Op 'n diek'

Op op 21 en 22 Juni 2011 organiseerden De Waddenacademie en het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte samen het symposium 'Op 'n diek'. Centraal tijdens het symposium stond de vraag of het waddentoerisme langs de vastelandskust van Noord Nederland kansen heeft, zonder het landschap te verrommelen. Meer informatie.

Symposium Towards a trilateral research agenda

Het vijfde symposium van de Waddenacademie "Towards a trilateral research agenda" vond plaats van 9-10 december 2010 in Leeuwarden. Het symposium werd georganiseerd met partners uit Duitsland en Denemarken. Meer informatie in het Engelstalige deel van de website.

Symposium Kennis in het Waddengebied

Het vierde symposium van de Waddenacademie werd gehouden op 24 juni 2010 in het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen in Haren.  Het thema van het symposium was: Kennis in het waddengebied; het creëren van meerwaarde. Meer informatie.

Symposium december 2009

Symposium juli 2009

Symposium december 2008

Workshops die de Waddenacademie heeft georganiseerd:

Garnalencongres (maart 2014)

Worskhop Koelwater (november 2010)

Workshop Modelling the Wadden Sea (november 2010)