Spring naar hoofd-inhoud

Programma en presentaties

Vierde NCK-Waddenacademie themadag 10 mei 2023

Hieronder vindt u de pdf's van de presentaties, bekijk ook een korte terugblik met foto's

09.30 – 10.00 Inloop en inschrijving met koffie en thee

10.00 – 10.05 Martin Baptist (NCK) Welkom namens de organiserende partijen

10.05 – 10.20 Pieter van Beukering (Waddenacademie) Inhoudelijke toelichting op het programma (pdf 3,2 Mb)

Blok 1 Macro-economie

10.20 – 10.50 Rob van der Veeren (Rijkswaterstaat) Economische analyses voor de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (pdf 0,7 Mb)

10.50 – 11.20 Koffie- en theepauze

11.20 – 11.50 Patrick Bogaart (Centraal Bureau voor de Statistiek) Marine ecosystem accounting (pdf 9 Mb)

11.50 – 12.20 Frans Sijtsma (Rijksuniversiteit Groningen) Economie, natuur en welzijn (pdf 4,8 Mb)

Blok 2 Micro-economie

12.20 – 12.50 Jeroen Klooster (Arcadis): Werkwijzer Natuur Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (pdf 2 Mb)

12.50 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Esther Wolfs (Wolfs Company): De economie van de Nederlandse kust (pdf 2,8 Mb)

14.30 – 15.00 Lieke Hüsken (Deltares): Wie betaalt voor natuur(herstel)? (pdf 1,7 Mb)

Blok 3 Discussie en slotwoord

15.00 – 15.30 Discussie onder leiding van Pieter van Beukering met medewerking van de inleiders van de ochtend en middag

15.30 – 15.35 Slotwoord- Piet Hoekstra, Waddenacademie

15.35 – 16.30 Aangeklede borrel