Spring naar hoofd-inhoud

Minisymposium: 10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden

19 november 2018 in Leeuwarden

Op 19 november organiseerde de Waddenacademie in de Panoramazaal van de Achmeatoren in Leeuwarden het minisymposium '10 jaar werken aan kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden'. Directe aanleiding voor het symposium was het aanbieden van het evaluatierapport van de door de KNAW ingestelde evaluatiecommissie onder voorzitterschap van Sybilla Dekker én het tienjarig bestaan van de Waddenacademie.

Voor de pauze waren er korte presentaties van Jouke van Dijk, Katja Philippart en Bas Eenhoorn, gevolgd door een forumdiscussie met als panelleden Henk Staghouwer, Lutz Jacobi, Jouke de Vries en Bert Wassink. Na de pauze presenteerde Sybilla Dekker, voorzitter van de door de KNAW ingestelde externe evaluatiecommissie Waddenacademie 2018, het rapport van de evaluatiecommissie en overhandigde het eerste exemplaar aan Greetje van den Bergh, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. Bekijk hier het volledige programma voor 19 november.

Nadat moderator Jaap Jepma de honderd aanwezige deelnemers welkom had geheten was het eerste woord aan Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie. Die lichtte de ontstaansgeschiedenis van de Waddenacademie toe en introduceerde het thema van de middag. Katja Philippart, portefeuillehouder Ecologie van de Waddenacademie, ging vervolgens in op de Staat van het Wad, waarbij ze met name inzoomde op de vraag hoe de Waddenzee zich in de afgelopen veertig jaar op een aantal aspecten heeft ontwikkeld.
Met Bas Eenhoorn, tot een week voorafgaand aan het symposium voorzitter van het Regiecollege Waddengebied, gingen we vanuit de wetenschap meer naar de wereld van de praktijk toe. Heeft beleid behoefte aan kennis en zo ja, aan welk soort kennis?
De relatie tussen kennis en beleid werd verder verdiept tijdens een zeer geanimeerde forumdiscussie, waaraan naast de gasten in de zaal deelnamen Lutz Jacobi (directeur Waddenvereniging), Henk Staghouwer (gedeputeerde provincie Groningen en voorzitter Waddenfonds), Jouke de Vries (voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen) en Bert Wassink (burgemeester Terschelling en voorzitter van Het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden).

Na een korte pauze kwam Sybilla Dekker, voorzitter van de evaluatiecommissie Waddenacademie 2018, op het podium om de uitkomsten van de evaluatie te presenteren.

Greetje van de Bergh, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie, nam het eerste exemplaar van het evaluatierapport in ontvangst en gaf een eerste bestuurlijke reactie namens Raad van Toezicht en directie Waddenacademie. Ze benadrukte dat de Waddenacademie blij is met het oordeel en de aanbevelingen van de evaluatiecommissie. Een meer uitgebreide reactie zal in een later stadium worden gegeven.

Nadat Jouke van Dijk een kort slotwoord had uitgesproken, waarin hij de leden en secretaris van de evaluatiecommissie nogmaals bedankte voor hun inspanningen, werd de middag afgesloten met een borrel.

Verslag

Voor een uitgebreid verslag van de middag wordt verwezen naar de website van ScienceGuide.

Meer informatie

Lees ook het nieuwsbericht: Waddenacademie opnieuw beoordeeld als zeer goed.

Download het evaluatierapport, het zelfevaluatierapport en het rapport met appendices.