Spring naar hoofd-inhoud

Symposium december 2011

Het zevende symposium van de Waddenacademie vond op 8 december plaats in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden en op 9 december in restaurant De Piraat op Ameland.

8 december
Het programma op 8 december werd in samenwerking met de Raad voor de Wadden georganiseerd en stond in het teken van Waddengovernance.

9 december
Het programma op 9 december werd in samenwerking met de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland georganiseerd. Op verzoek van de Begeleidingscommissie organiseerde de Waddenacademie een audit in de vorm van een openbaar symposium, dat zich richt op de resultaten van het bodemdalingonderzoek op Ameland over de periode 2005 tot 2010. De Waddenacademie heeft hiertoe een auditcommissie ingesteld onder voorzitterschap van dr. Hessel Speelman, bestuurslid van de Waddenacademie met de portefeuille Geowetenschap. 

De auditcommissie ontving op 4 november het onderzoeksrapport 'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland 2005 - 2010'. Tijdens het openbare symposium kregen alle aanwezigen ruimschoots de gelegenheid om met de onderzoekers in discussie te gaan. 

Op 10 december was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar de gaswinningslocatie op Ameland-Oost onder leiding van Johan Krol van het Natuurcentrum Ameland.

U kunt een verslag van het symposium bekijken. De presentaties van beide dagen zijn te vinden via het verslag en op een overzichtspagina