Spring naar hoofd-inhoud

Dynamische Waddendelta

Klimaatbestendig kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee

31e symposium Waddenacademie
29 september 2023
Grote Kerk Harlingen

Het unieke kustlandschap van het Werelderfgoed Waddenzee zal de komende decennia door klimaatverandering ingrijpend worden beïnvloed. De vraag is niet óf maar hoe de Waddenkust in de komende eeuw zal veranderen. Deze urgentie leidt tot verschillende ruimtelijke - en maatschappelijke opgaven, omdat we op een andere manier zullen moeten omgaan met dit gebied. Daarbij zijn het watersysteem en de bodemvitaliteit leidend voor de benadering van deze ruimtelijke en maatschappelijke transities.

Hoe kijken we naar de klimaatadaptatie in 2100 en wat betekent het voor de agenda van 2050 en het uitvoeringsprogramma in 2025? Wat betekent het voor dit unieke dijkenlandschap met terpen en wierden en vele monumenten? En hoe kunnen we het gewenste zoetwatersysteem en ecologisch nieuwe samenhangende landschappelijke structuren opsporen die ruimte laten voor vindingrijkheid en identiteit van de negen verschillende Waddenkustregio’s?

Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens het 31e symposium van de Waddenacademie, dat werd georganiseerd in nauwe samenwerking met [L]2023. Het symposium vormde tevens de afsluiting van de Landschapstriënnale 2023. Bekijk hier het programma.

Bekijk een foto-impressie van de dag en de pdf's van de presentaties.

De deelnemers kregen na afloop van de dag een exemplaar me van de special van Tijdschrift Noorderbreedte-Dynamische Waddendelta en een geprint exemplaar van het Manifest voor het experiment.

Online streaming

Het symposium was online te volgen, de video is via deze link of hieronder terug te kijken.

In de pers

Omrop Fryslân interviewde Heleen van Londen (zie het artikel Beter toezicht nodig op landschap Waddengebied, zegt Waddenacademie) en sprak met de jonge ontwerpers die een manifest voor het experiment hebben opgesteld (zie het artikel: Jonge landschapsarchitecten vragen ruimte voor experimenten).

Ook de Leeuwarder Courant besteedde aandacht aan het symposium in het artikel: Waarom burgerparticipatie een slecht idee kan zijn: 'Burgers verleggen geen dijken'

Irene Overduin schreef het LC-commentaar naar aanleiding van de presentatie van Marjo Schlaman: Een herbouwde Oldehove in Appelscha? Daar doe je niemand een plezier mee

Essay

Landschapsjournalist Mark Hendriks reisde in de maand september langs de Waddenkust om verslag te doen van een aantal activiteiten van o.a. de PANORAMA-lijn van de Landschapstriënnale 2023 – Dynamische Waddendelta. In vijf Weekberichten kon je lezen wat hij hij had gezien en geleerd. In het essay ‘Het lerende landschap van de Waddenkust’ brengt hij zijn bevindingen en inzichten bij elkaar.

Terugkijken