Spring naar hoofd-inhoud

Op deze pagina vindt u alle presentaties van het symposium Holwerd aan Zee dat werd gehouden op 9 februari 2015 in het MFA in Holwerd.

Opening symposium door FNP gedeputeerde Johannes Kramer.

 

Marco Verbeek en Hessel Hiddema, bestuursleden Stichting Holwerd aan Zee
Presentatie project Holwerd aan Zee (pdf 3,7 Mb).

 

Canisius Smit, procesmanager DLG
Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Holwerd aan Zee (pdf 1,4 Mb).

 

Jeroen Stegeman namens Rho adviseurs voor leefruimte en Witteveen& Bos
Presentatie Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) Holwerd aan Zee (pdf 0,6 Mb).

 

Durk Mous, directievoorzitter Rabobank Noordoost Friesland
Presentatie Potentiële economische investeringsmogelijkheden Holwerd aan Zee (geen pdf beschikbaar).

 

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging
Presentatie Potentiële ecologische meerwaarde van Holwerd aan Zee (pdf 10 Mb).

 

Gesprek over de potentiële economische en ecologische meerwaarde van Holwerd aan Zee met medewerking van Albert de Hoop (burgemeester Ameland), Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid PvdA), Albert van der Ploeg (wethouder gemeente Dongeradeel), Sieben Poel (directeur Noord Nederland RWS) en Bé de Winter (bestuurder Wetterskip Fryslân).