Spring naar hoofd-inhoud

Verslag van het symposium

Verslag vierde symposium van de Waddenacademie 24 juni 2010

Ruim 150 mensen waren aanwezig bij het vierde symposium van de Waddenacademie, dat werd gehouden  in het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Centraal tijdens het symposium stond het creëren van meerwaarde. Na de opening door professor Jouke van Dijk, bestuurslid van de Waddenacademie, werd de key-note lecture verzorgd door voormalig regiodirecteur Noord van LNV, ir. Henk Oosterveld. Na zijn lezing ontving hij van Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad voor de Wadden en lid van het bestuur van het tijdschrift Noorderbreedte, het eerste exemplaar van de door Noorderbreedte uitgegeven Dossier de Wadden.

De rest van de ochtend stond in het teken van vier grote programma's die in de startblokken staan:
-    Het programma Naar een Rijke Waddenzee;
-    Het Deltaprogramma Wadden;
-    De toekomst van de Afsluitdijk;
-    De Kader Richtlijn Water.

Het (volle) ochtendprogramma werd verluchtigd door een optreden van het Groninger duo BH, bestaande uit Henk Scholte en Bert Ridderbos. Zij verzorgden 's middags nog een optreden.

Na de lunch stond de inhoud centraal. Drie grote Waddenfondsprojecten, waarvan de laatste inmiddels is afgesloten, kregen de gelegenheid om zich te presenteren:
-    Waddensleutels;
-    Mosselwad;
-    HISGIS (Historische Basiskaart Groninger Kustgebied).

Na de theepauze volgde een algemene discussie, die werd geleid door bestuurslid van de Waddenacademie prof. Peter Herman. De discussie richtte zich met name op de vraag hoe synergie te bereiken tussen de verschillende programma's die vanuit de overheid recentelijk zijn opgestart en die in de ochtend werden gepresenteerd en de inhoudelijke kennis van de projecten die in de middag werden gepresenteerd. Uit de discussie kwam het belang van intensief en indringend wederzijds contact tussen beleidsmakers en wetenschappers naar voren.

Het vierde symposium van de Waddenacademie werd feestelijk afgesloten. Professor Theunis Piersma ontving het eerste exemplaar van 'Wadden onbewolkt' een door uitgeverij Bas Lubberhuizen uitgegeven fotoboek met prachtige luchtfoto's van Peter Elenbaas, waarna er nog een geanimeerde receptie plaatsvond.

Bekijk ook de foto impressie van het symposium en het overzicht van de presentaties

fotografie: Zwanette Jager (www.ziltwater.eu)