Spring naar hoofd-inhoud

Stichting Noorderbreedte en de Waddenacademie organiseerden op vrijdag 13 maart 2015 het symposium 'Over Zilte Vitaliteit’. Het symposium werd gehouden in ’t Kronkelhoes in Kloosterburen.

De verzilting van de Noord-Nederlandse kustzone is een feit. In hoeverre biedt meebewegen met deze ontwikkeling kansen voor natuur, landbouw, veiligheid, recreatie, ondernemerschap en cultuur? Die vraag stond centraal tijdens dit symposium van de Waddenacademie en Stichting Noorderbreedte.

Onder voorzitterschap van Tracy Metz deelden ondernemers, wetenschappers en bestuurders hun ervaringen en inzichten. Hoe verhoudt zich medegebruik van de kustzone tot waterveiligheid? Welke potentiële economische kansen zien ondernemers? Kunnen natuur en cultuur een brug slaan tussen binnen- en buitendijks gebied?

Het programma omvatte naast informatie en discussie ook een lunch van noordelijke bodem en een excursie door het kustgebied. Voor de 100 deelnemers alle gelegenheid om de materie met alle zintuigen te ervaren. Afsluitend werd een themanummer van Noorderbreedte over ‘zilte vitaliteit’ gepresenteerd.

Bekijk een foto-impressie van de dag en de presentaties.

Op Storify is een selectie van de tweets over deze dag te lezen.

Wietske Jonker-ter Veld maakte tijdens het symposium tekeningen van de sprekers en onderstaande aquarellen tijdens de excursie.