Spring naar hoofd-inhoud

Symposium Terpen- en Wierdenland, een verhaal in ontwikkeling

21e Symposium Waddenacademie

4 en 6 oktober 2018

Landschapsbeheer Friesland, Landschapsbeheer Groningen, het Terpencentrum, Kenniscentrum Landschap, Museum Wierdenland en de Waddenacademie organiseerden op donderdag 4 oktober en zaterdag 6 oktober 2018 het 21e symposium van de Waddenacademie.

Tijdens dit symposium werden de resultaten gepresenteerd van vier jaar onderzoek naar de landschapsgeschiedenis en archeologie van zes terp- en wierdedorpen, gezien in de context van het terpen- en wierdenlandschap en de toen heersende Noordzeecultuur. De deelnemers werd getoond hoe de dorpsbewoners op basis van deze resultaten het verleden met het heden weten te verbinden, onder meer door karakteristieke (groen)elementen van hun terp of wierde te versterken of deze met kunst, vormgeving en architectuur te accentueren.

4 oktober in Warffum

Op donderdag 4 oktober vond in de Hervormde kerk in Warffum een inhoudelijk programma plaats, onder voorzitterschap van prof. dr. Theo Spek, hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De dag werd geopend door Henk Staghouwer, gedeputeerde van Groningen en voorzitter van het Waddenfonds.

6 oktober in Hallum

Op zaterdagmiddag 6 oktober stonden in MFC ’t Trefpunt in Hallum de terpen- en wierdendorpen Wijnaldum, Firdgum, Hallum, Ulrum, Warffum en Godlinze centraal. In deze terpen- en wierdedorpen hebben betrokken dorpsbewoners met historici, archeologen, ontwerpers en kunstenaar het unieke, maar vaak verborgen verhaal van hun woon- en leefomgeving weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt.

Verslagen en foto's

Van de presentaties zijn op  beide dagen verslagen gemaakt, deze kunt u bekijken op onze speciale symposiumwebsite. Hier vindt u ook de foto’s die op beide dagen zijn gemaakt.