Spring naar hoofd-inhoud

Wadden Weekend 2023

Het Wadden Jongeren Netwerk in oprichting organiseerde van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni op Terschelling een weekend voor jongeren tussen de 17 en 27 jaar oud.

De Waddenzee is een complex en dynamisch gebied waar momenteel veel grote vraagstukken spelen. De combinatie van ecologische, economische en lokale belangen kunnen flink botsen, en met een dreigende klimaatcrisis op de achtergrond begint het huidige systeem onhoudbaar te worden en wordt de roep naar grootschalige transities luider.

Voor jongeren ligt hier een belangrijke rol weggelegd. Niet alleen zijn jongeren gebaat bij een duurzame omgang met het gebied die ecologisch en economisch gezonde en leefbare Waddenzee verzekert voor de toekomst. Het frisse perspectief van jongeren op een zo complex systeem als dat van de Wadden kan ook de sleutel betekenen naar een succesvolle transitie.  

Tijdens het weekend ging een groep van 20 jongeren door middel van de casussen toerisme en landbouw op de Wadden onderzoeken wat er nodig is voor systeemveranderingen, hoe zoiets eruit zou kunnen zien, en wat de rol van jongeren hierin zou kunnen zijn. Ze spraken met experts uit dit vakgebied en mensen uit de praktijk. Daarnaast was er in het programma tijdens het weekend genoeg tijd voor ontspanning en gezelligheid.

Lees hier een kort verslag (met foto's) van het weekend geschreven door de jongeren.

Online college

Voorafgaand aan het weekend hield Pieter van Beukering, portefeuillehouder Economie, een online college over syteemveranderingen en transities in landbouw en toerisme

Wadden Jongeren Netwerk

Het weekend werd georganiseerd door het Wadden Jongeren Netwerk in oprichting met behulp van de Waddenacademie en het Waddenfonds. Dit is een netwerk in oprichting dat zich als doel stelt jongeren geïnteresseerd en betrokken bij het Waddengebied samen te brengen en uitwisseling van kennis, perspectieven en ideeën te stimuleren. Daarnaast werkt het netwerk aan het vertegenwoordigen van het jongeren perspectief in beleid in het Waddengebied.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen en toekomstige activiteiten van het netwerk? Meld je dan aan voor de maillijst via deze link.