Spring naar hoofd-inhoud

Wetenschappelijke adviesraad

De Waddenacademie heeft een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De WAR heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de wetenschappelijke koers van het instituut. De personele samenstelling van de WAR  wordt  gewijzigd. Met ingang van 2020  bestaat de WAR  uit vijf wetenschappers, afkomstig vanuit de vijf wetenschappelijke disciplines die binnen de Waddenacademie zijn vertegenwoordigd en evenwichtig  verdeeld over de wetenschappelijke  instituten die zich met het Waddengebied bezig houden. De WAR wordt voorgezeten door Susanne Hulscher als onafhankelijk voorzitter. Zij was ook voorzitter van de voormalige WAR.