Spring naar hoofd-inhoud

Wetenschappelijke adviesraad

De Waddenacademie heeft een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De WAR heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Ook zal het jaarprogramma van de Waddenacademie aan de WAR voor advies worden voorgelegd.

Leden van de Wetenschappelijke adviesraad Waddenacademie

Dr. Hanno Brand (directeur-bestuurder Fryske Akademy)
Prof.dr. Henk Brinkhuis (directeur Koninklijk Instituut NIOZ)
Prof.dr. Cees Buisman (wetenschappelijk directeur Wetsus)
Prof.dr. Ellen van Donk (hoofd afdeling aquatische ecologie NIOO-KNAW)
Dr. Hein Haak (chief scientist PBL)
Prof.dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar Waterbeheer UT, voorzitter)
Prof.dr. Goffe Jensma (hoogleraar Fries RUG)
Drs. Willem Ligtvoet (programmamanager Water, Landbouw en Voedsel PBL)
Prof.dr. Jack Middelburg (hoogleraar Geochemie UU)
Dr. Martin Scholten (directeur Wageningen UR)
Prof. dr. ir. Zheng Wang (hoogleraar TUD, onderzoeker Deltares)
Prof. dr. Jouke de Vries (voorzitter College van Bestuur RUG)