Spring naar hoofd-inhoud

Wetenschappelijke Adviesraad

De Waddenacademie heeft een Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De WAR heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de wetenschappelijke koers van het instituut. Met ingang van 2020  bestaat de WAR uit zes wetenschappers, afkomstig vanuit de vijf wetenschappelijke disciplines die binnen de Waddenacademie zijn vertegenwoordigd en evenwichtig verdeeld over de wetenschappelijke instituten die zich met het Waddengebied bezig houden. De WAR wordt voorgezeten door Susanne Hulscher als onafhankelijk voorzitter. Zij was ook voorzitter van de voormalige WAR.

Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad Waddenacademie

De Raad van Toezicht heeft de volgende leden benoemd als lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Waddenacademie:

Prof.dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar Waterbeheer Universiteit Twente, voorzitter)
dr. Frans Sijtsma (directeur Rudolf Agricola School voor Duurzame Ontwikkeling/Universitair Hoofddocent Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. dr. Karline Soetaert (head of department Ecosystem Studies at NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research NIOZ)
Prof. dr. ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis; Hoofd Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. mr. Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit van Utrecht en hoofd van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law)
Prof. dr. Tjisse van der Heide (senior onderzoeker bij het NIOZ en professor Coastal Ecology Rijksuniversiteit Groningen)