Spring naar hoofd-inhoud

Young Wadden Academy

Om jonge onderzoekers te stimuleren onderzoek te doen naar het Waddengebied richtte de Waddenacademie in 2016 de Young Wadden Academy op. De Young Wadden Academy bestond in eerste instantie uit vijf, later uit zes jonge wetenschappers die zich wetenschappelijk hebben bewezen en geïnteresseerd zijn in wetenschap in het algemeen en het Waddengebied in het bijzonder.

De young Wadden Academy organiseerde jaarlijks een conferentie over de wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot de wadden en bracht zelfstandig adviezen en standpunten over waddenonderzoek naar buiten.

De eerste vijf leden van de Young Wadden Academy Mans Schepers, Bas Borsje, Nora Mehnen, Eelke Folmer en Stefan Hartman zijn op 30 juni 2016, tijdens het 16e symposium van de Waddenacademie, officieel geïnstalleerd. Op 13 mei 2019 heeft de Raad van Toezicht Melanie Bakema benoemd als zesde lid.

Met ingang van 1 oktober 2021 heeft de Young Wadden Academy haar taken beëindigd.

Samen met het Waddenfonds gaat de Waddenacademie nu verder om jongeren meer te betrekken bij onderzoek in het Waddengebied.