Spring naar hoofd-inhoud

De toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied

Naar een duurzaam perspectief voor de landbouw

28e Symposium Waddenacademie

29 juni 2022

HZPC, Metslawier

Op 29 juni 2022 organiseerde de Waddenacademie in samenwerking met LTO Noord haar 28e symposium.  Wat is een duurzaam perspectief voor de landbouw in het Waddengebied? Hoe gaan we de benodigde zoetwater strategie vormgeven? En welke kennis is hiervoor nodig? Op deze, en ook andere vragen werden antwoorden gezocht tijdens het symposium op woensdag 29 juni bij HZPC te Metslawier. Bekijk het programma.

De Noordelijke kleischil in Friesland, Groningen en Noord-Holland is al sinds mensenheugenis een landbouwgebied waar op zeer vruchtbare grond hoogwaardige gewassen worden geteeld. De combinatie van unieke gronden, minder ziektedruk door de zeewind, vakmanschap en een sterke agribusiness maakt dat dit gebied ook de kraamkamer van de aardappelteelt is.

Deze situatie is in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer. Door zeespiegelstijging en bodemdaling door gas- en zoutwinning krijgt de landbouw in het Waddengebied  vaker te maken met verzilting. Daarnaast neemt de druk op de beschikbaarheid van landbouwgronden  verder toe, zoals door de uitbreiding van havens, de energietransitie en de  omvorming van landbouwgrond in natuurgrond. Tegelijkertijd wordt het voor een ieder steeds duidelijker dat  dat voedselzekerheid geen vanzelfsprekend meer is. Genoeg ontwikkelingen om te bespreken dus!  

Verslag

Bekijk onze speciale verslag website voor foto's en verslagen van lezingen en paneldiscussies.