Spring naar hoofd-inhoud

Informeren

De Waddenacademie wil een goede informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bevorderen. Wij doen dit onder andere door het organiseren van symposia en het publiceren van position papers en adviezen.

Daarnaast beoogt de Waddenacademie bij te dragen aan de kennisoverdracht aan het brede publiek, ambtenaren en beleidsmakers, studenten en onderzoekers. Om invulling te geven aan deze taak heeft de Waddenacademie diverse initiatieven genomen:

Jonge Waddenwetenschapper aan het woord

Jonge Waddenwetenschapper aan het woord is een samenwerking tussen tijdschrift de Moanne en de Waddenacademie. In elke aflevering legt een recent gepromoveerde onderzoeker uit met welk onderwerp hij/zij zich de afgelopen jaren bezig heeft gehouden en wat de resultaten van dit onderzoek zijn. Lees meer over de Jonge Waddenwetenschapper aan het woord.

Verkiezing Waddenwoord

Het Genootschap Onze Taal en de Waddenacademie organiseren in 2021 de verkiezing van hét Waddenwoord - het woord dat het Waddengebied in al zijn verscheidenheid het beste kenmerkt. Lees meer over de verkiezing van het Waddenwoord

Waddencorrespondent

De waddencorrespondent is een samenwerking van tijdschrift Noorderbreedte en de Waddenacademie. Journalist Tjesse Riemersma belicht in 2021 een aantal actuele thema’s in het Waddengebied. Bekijk alle bijdragen van de waddencorrespondent.

Overzicht proefschriften

Onderzoek in het waddengebied resulteert vaak in een promotie en proefschrift. Welke promoties hebben de Wadden als onderwerp? We maakten voor u een overzicht van waddengerelateerde proefschriften van de verschillende universiteiten.

Waddenacademieprijs

Met het instellen van de Waddenacademieprijs wil de Waddenacademie het onderzoek in het waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt voor het beste waddengerelateerde proefschrift. Lees meer over de Waddenacademieprijs.

Afstudeerscripties wadden

Bij studenten is het waddengebied vaak een afstudeeronderwerp. Wij verzamelden afstudeerscripties die de afgelopen jaren zijn verschenen bij verschillende universiteiten en hogescholen.

OerolColleges

Oerol en de waddenacademie koppelen sinds 2012 kunstenaars en wetenschappers aan elkaar. Tijdens Oerol werpt dagelijks een wetenschapper zijn of haar licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden. Ga naar OerolColleges

Opinieartikelen

In het Friesch Dagblad staat één keer per maand een opinieartikel dat op initiatief van de Waddenacademie tot stand komt. In het opinieartikel in het Friesch Dagblad wordt  steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap belicht. Ga naar Opinieartikelen

Powercolleges Omrop Fryslân

In het voorjaar van 2018 verzorgde de Waddenacademie vijf powercolleges in het programma Hjoed van Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een actueel onderwerp dat in het Waddengebied speelt in maximaal zeven minuten geduid. Lees meer.

Het Wad in vijf dimensies

Vijf avondlezingen door gerenommeerde sprekers van de Waddenacademie. Geologie, klimaat, economie, cultuurhistorie en ecologie van het Werelderfgoed kwamen aan bod in de lezingen bij de Volksuniversiteit in Den Helder in 2017. Lees meer

Overzicht waddenonderzoekers

Wie zijn onlangs gepromoveerd zijn op waddengerelateerd onderzoek? En wie staan er op het punt om te promoveren? Hiertoe hebben we een overzicht jonge waddenonderzoekers, onderverdeeld in de thema's: klimaat, economie, geowetenschap, cultuurhistorie en ecologie. 

Podiumdag hogescholen

De hogescholen in Noord-Nederland en de Waddenacademie organiseren met ingang van 2015 jaarlijks een Podiumdag. Het uitwisselen van kennis en het bediscussiëren van actuele vraagstukken tussen studenten en experts binnen en buiten het onderwijs staat centraal. Lees meer over de Podiumdag hogescholen.

Hoogleraren Waddengebied

Welke hoogleraren met leerstoelen die zich (ook) richten op onderzoek in het waddengebied zijn er? Bekijk het overzicht hoogleraren Waddengebied.

WadWeten

Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant met ingang van januari 2021 iedere maand een artikel over recent onderzoek op en rond de Wadden vanuit verschillende kennisdisciplines, waaronder de biologie, geologie en cultuurhistorie. Sinds 2009 zijn er honderden WadWetens verschenen, tot en met 2020 in samenwerking met de Waddenvereniging. Ga naar WadWeten

 

 

Waddencafés

Eind 2015 ging de Waddenacademie de Waddenregio in om met bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan over zaken die in het gebied spelen, tijdens de zogenaamde Wadden cafés

Lezingen Wetenschap over het wad

Begin 2015 verzorgde de Volksuniversiteit Fryslân een lezingenreeks over het Wad. De directieleden van  de Waddenacademie gaven in de openbare bibliotheek in Leeuwarden een lezing over hun portefeuille in de reeks Wetenschap over het Wad.

WadBlik

Een maandelijkse lezingen/documentaire reeks in samenwerking met Het Fries Museum, Film in Friesland en de Nationale UNESCO Commissie in 2011-2012 en 2012-2013.

Waddenlezingen Unesco

In 2010-2011 organiseerden de Nationale UNESCO Commissie en de waddenacademie in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar de lezingenreeks Waddenlezingen Unesco, vanwege het heuglijke feit dat in 2009 de Waddenzee werd geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Waddenfilm

Reis door het waddengebied is een productie van filmmaker Manfred van Eijk. Doel van de film is bewustwording bij het grote publiek over de ecologische en cultuurhistorische waarde van het Waddengebied. Bekijk de verschillende afleveringen.