Oerol 2012

Oerol Colleges

Tijdens het Oerol festival van 15 tot en met 24 juni 2012 op Terschelling verzorgden Oerol en de Waddenacademie samen een serie lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap. Daarnaast participeerde Waddenacademie in het Expeditie project Oversteek van de Waterlanders. 

Net als voorgaande jaren waren er in het paviljoen Woordkracht op de Westerkeyn bijna dagelijks verdiepende voordrachten en lezingen van wetenschappers die aanhaakten bij voorstellingen van Oerol. Hieronder kunt u de presentaties van de wetenschappers én het eindresultaat van het project Oversteek bekijken.

16 juni: Theunis Piersma

Theunis Piersma verzorgde het eerste Oerol college in een vol paviljoen. Hij sprak over het expeditieproject What is it Like to Be a Bird? van Thijs van Vuure, waarin de grenzen tussen menszijn en vogelzijn worden verkend.  Bekijk de pdf van het Oerol college van Theunis Piersma (pdf 5,5 Mb).

Omrôp Fryslân besteedde op 18 juni aandacht aan het eerste Oerol college. Presentator Albert Jensema ging met Theunis Piersma op pad naar de voorstelling van Thijs van Vuure. Ook zijn er beelden van het college te zien. Bekijk het filmpje van Omrôp Fryslân op Youtube. 

17 juni: Saskia Werners

Onderzoeker Saskia Werners (WUR) verzorgde in het kader van het Expeditie-project van de Waterlanders een lezing over de gevolgen van klimaatsveranderingen en wat voor rol wij daar zelf in kunnen spelen. bekijk de pdf van het Oerol college van Saskia Werners (pdf 2,6 Mb). 

21 juni: Wim Dubelaar

Gekoppeld aan de voorstelling Freeze! van theathermaker en stenenliefhebber Nick Steur gaf Wim Dubelaar (natuursteenspecialist bij TNO) een lezing getiteld: "Beuken op het zwart basalt Steen! op Terschelling". Bekijk de pdf van het Oerol college van Wim Dubelaar (pdf 4,3 Mb). 

22 juni: Kris van Koppen

Kris van Koppen (hoogleraar milieubeled WUR) verzorgde op vrijdag 22 juni een lezing bij de voorstelling Contre Nature van het Franse theatercollectief Tricyclique Dol, getiteld: "Wat verbindt ons met natuur? Moderne cultuur en liefde voor het leven <=> Contre Nature". Bekijk de pdf van het Oerol college van Kris van Koppen (pdf 2 Mb).

23 juni: Albert Oost

Geoloog Albert Oost (Deltares & Universiteit Utrecht) gaf een lezing over geven en nemen. Moeten we weer ruimte aan zee en wind geven zodat de oude dynamiek weer terug kan keren en zodat de zee haar zand kan blijven geven aan het eiland Terschelling? Bekijk de pdf van het Oerol college van Albert Oost (pdf 7 Mb). 

Expeditieproject Oversteek

Oversteek is het resultaat van een samenwerking tussen de Waterlanders en de Waddenacademie en laat zien hoe de kunst zich verhoudt tot de wetenschap en andersom.

De Waterlanders 'vingen' de Noordzee tussen spiegels droegen die samen met bezoekers het eiland over naar de Waddenzee in de vorm van een reizend kunstwerk tijdens het Oerol festival. 

De verplaatsing dwars over het eiland heeft 8 dagen geduurd: dit geeft een mooi gevoel voor verschillende tijdschalen waarop het landschap beweegt. (De enige constante in het landschap is de verandering!). Een verplaatsing van 4 kilometer in 8 dagen is haast onmerkbaar, en die ene meter die je bijdraagt lijkt een zandkorrel in een zee. Maar door elke minuut een foto te maken van de keten van spiegels, vormde zich een animatiefilm, waarin de verplaatsing van de spiegels er uit ziet als een waterstroom die van noord naar zuid het eiland over raast in 5 minuten. Oversteek is geïnspireerd door de beweging van zee en land op een geologische tijdschaal. Als je Terschelling tienduizend jaar had gefilmd en dat zou afspelen in één minuut, dan zie je dat het eiland voortdurend van plaats en vorm verandert. Sommige veranderingen zie je pas als je afstand neemt, in plaats en/of tijd. Ook al zie je sommige processen niet, om je heen zijn ze in beweging.

bij het verplaatsen van de installatie “Oversteek” is een 6-tal muziekstukken te horen, elk gebaseerd op één van de landschapssoorten waar dit project doorheen heeft gewandeld: noordzee, noordzeestrand, duin, weides, bewoonde wereld, wadden. Deze muziek is ook te horen in de animatiefilm.

Waterlanders is een kunstenaarsgroep bekend van theater en kunst-spektakels in het Groninger Museum, Kröller Müller, Radio Kootwijk, en op festivals als Oerol, Axis, Op de Bres, etcetera. Waterlanders ontvoeren de bezoekers van hun projecten naar hun eigen verbeelding, door ze in te pakken in een mysterieus universum, poetisch, muzikaal, beeldend. Bekijk meer foto's van het project op de site van de Waterlanders