Oerol Colleges 2014

Oerol en de waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld. Dagelijks wierp een wetenschapper zijn licht op een Expeditie-project of voorstelling om de thematiek verder te duiden. Vanuit hun expertise en passie vertelden zij over een Oerol-project en de bijpassende wetenschappelijke invalshoek. De colleges werden dagelijks gehouden in het Paviljoen op Westerkeyn.

14 juni: Ricarda Franzen

Drs. Ricarda Franzen, dramaturg en Phd Scholar in mediawetenschappen Universiteit van Amsterdam, gaf op zaterdag 14 juni het eerste Oerolcollege. Een college over theatrale tijds- en ruimtebeleving. Een gedeelde fascinatie van wetenschapper en kunstenaar over geluiden ‘in het leven’ en hoorspelen. Gekoppeld aan het muzikale dwaalverhaal Hier is Lijf van Strijbos en van Rijswijk. Met behulp van theorieën uit media-, cultuur en theaterwetenschap, achtergronden over GPS, navigatie, ritme en de korte geschiedenis van soundwalks ging het college op zoek naar het specifieke potentieel van de soundwalk als cognitive map.

Bekijk hier de introductie van de presentatie van Ricarda Franzen.

15 juni: Leo Lucassen

Op 15 juni gaf Prof. dr. Leo Lucassen, hoogleraar Sociale Geschiedenis Universiteit Leiden, het tweede Oerolcollege. ‘Niet wat we zeggen, maar hoe we spreken bepaalt de waarde van onze woorden’. Lucassen ging in op verschillende gesprekstechnieken en functies in de geschiedenis. Dit in relatie tot Lotte van den Berg’s project Building Conversations welke een uitnodiging is: niet om toe te kijken, maar om deel te nemen. Je kunt jezelf oefenen in gesprek, in ontmoeting en in samen leven.

16 juni: Cedric Thieulot

Wetenschapper Dr. Cedric Thieulot, onderzoeker Geowetenschap Universiteit Utrecht, gaf op 16 juni een college over aardverschuivingen en geluidsgolven. In relatie tot de voorstelling Kintsukuroi van Spinvis & Saartje van de Camp waarin een seismoloog zijn wetenschap betrekt op zijn persoonlijke leven. Hoe verhouden onze levens zich tot de immense aardse krachten?

Bekijk de pdf van het Oerolcollege van Cedric Thieulot.

17 juni: Appy Sluijs

Op 17 juni gaf Dr. Appy Sluijs, universitair docent Paleoceanografie Universiteit Utrecht, een college over klimaatverandering. In het expeditieproject Glimp van Marc van Vliet speelt de zon de hoofdrol. In ons leven ook. Dr. Appy Sluijs, vertelde over wat er gebeurt met het klimaat als CO2 concentratie snel blijft stijgen.

Bekijk de pdf van het Oerolcollege van Appy Sluijs.

18 juni: Kees van Oers

dr. Kees van Oers, onderzoeker Dierecologie, Nederlands Instituut voor Ecologie, gaf op 18 juni een college over de invloed van een persoonlijkheid op conditie van interactie met zijn sociale omgeving. Gekoppeld aan de voorstelling Caida Libre van choreograaf Sharon Fridman; Contact is essentieel in zijn werk en onderzoek. De relatie tot de ander, de elementen en materie, de basis voor zijn existentiële filosofie.

19 juni: Peter van Tienderen

Prof.dr. Peter van Tienderen, hoogleraar Experimentele Plantensystematiek Universiteit van Amsterdam, gaf op 19 juni een een college over planten; hoe het kan dat ze kunnen zien zonder ogen, kunnen ruiken zonder neus en kunnen voelen zonder huid. Deze vragen in relatie tot de installatie en expeditieproject De Hartslag van een bos van kunstenaar Alexandra Duvekot en sonoloog Jillis Kruk die het geluid van bomen hoorbaar maakt voor het menselijk oor.

Bekijk de pdf van het Oerolcollege van Peter van Tienderen.

21 juni: Tjisse van der Heide

Dr. Ir. Tjisse van der Heide, onderzoeker Mariene Ecologie Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen, gaf een college over interactie tussen organismen en hun omgeving. In relatie tot het onderzoek Wald van Collectief Walden naar de relatie tussen mens en natuur. Eb en vloed, stroming, verzanding, braakligging, erosie, sedimentvorming, overspoeling: in hoeverre weerspiegelt het landschap om ons heen onze eigen binnenwereld?

Bekijk de pdf van het Oerolcollege van Tjisse van der Heide

Collectief Walden op Oerol

Ook in 2014 ondersteunde de Waddenacademie een Expeditieproject op Oerol. Na What’s it like to be a bird  in 2012 en Kaentre in 2013, zet Collectief Walden zijn onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur dit jaar voort in de vorm van een Artist in Residence in het bos.

Eén bioloog, éen filosoof, éen dramaturg en éen acteur trekken zich terug in het woud en gaan op zoek naar het wankele evenwicht tussen mens en natuur door ermee te dansen. Wald is een beeldend, poëtisch, filosofisch en biologisch onderzoek naar de wortels van onze vertrouwde denkbeelden – en de wortels van het Terschellinger bos. Wald was te zien tot en met zondag 22 juni op Oerol.

Meer informatie over het project: http://www.collectiefwalden.nl/