Oerol 2018

In het verdiepingsprogramma van Oerol was er ook dit jaar weer ruimte voor de OerolColleges. Dagelijks van 13:30-14:30 uur was er een ontmoeting tussen een wetenschapper en een theatermaker op het festivalterrein Westerkeyn. Een Oerol maker en een wetenschapper, geselecteerd door de Waddenacademie, ontmoeten elkaar in een college-setting. Aan de hand van het voorstellingsthema daagden de maker en de wetenschapper elkaar en het publiek uit om mee of juist anders te denken.

Korte updates en de eerste foto's plaatsten we dagelijks op onze Facebook pagina. Hieronder vindt u een korte samenvatting met foto's en de pdf's (voor zover beschikbaar) van de presentaties van de Oerolcolleges.

15 juni 2018

Voorstelling: Nieuw Antropoceens Peil (NAP)
Maker: Marc van Vliet
Wetenschapper: Pier Vellinga (portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie)

Pier Vellinga ging op expeditie bij het project van Marc van Vliet, Nieuw Antropoceens Peil (NAP) en ging in zijn Oerolcollege in op het veranderende klimaat, de stijgende zeespiegel en hoe we daarmee omgaan in het Waddengebied. Aansluitend op het college gingen van Vliet en Vellinga in gesprek over de verwachte zeespiegelstijging en beantwoordden ze vragen uit het publiek.

Bekijk de pdf van het college van Pier Vellinga: Wadden in tijden van klimaatverandering (pdf 3,6 Mb)

16 juni 2018

Voorstelling: Reverse 
Maker: Johannes Bellinkx
Wetenschapper: Annemieke Aartsma-Rus (Universiteit Leiden en lid van De jonge Akademie)

Oerollege over spieren, spierfunctie en spierziektes, met prof. Dr. Annemieke Aartsma-Rus, gespecialiseerd in Genetica en Duchenne Spierdystrofie. Hoeveel spieren hebben we? We eten spieren, maar waarom zijn sommige spieren wit (kipfilet) en andere rood (biefstuk)? Is dat bij mensen ook zo? Hoe zit het met erfelijke spierziektes die ervoor zorgen dat mensen hun spierfunctie verliezen? Aartsma-Rus liep voorafgaand aan haar college de voorstelling Reverse van Johannes Bellinkx, een geluidswandeling waarbij de toeschouwer wordt uitgenodigd zijn dagelijkse gewoonten los te laten en zich over te geven aan een andere manier van bewegen: achteruitlopen. Maker en wetenschapper gingen na afloop hierover in gesprek.

Bekijk de pdf van het college van Annemieke Aartsma-Rus (pdf 1 Mb)

17 juni 2018

Voorstelling: Maas theater en dans - Uniform (ode aan de meeloper)
Maker: Nastaran Razawi Khorasani
Wetenschapper: Jos Bazelmans (Hoofd Archeologie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In het Oerolcollege ging Jos Bazelmans in op saamhorigheid in tijden van 'identiteitspolitiek'. Binnen de Nederlandse samenleving vormt het individu - één en ondeelbaar - een centrale waarde. Tegelijkertijd kan niemand los gezien worden van uiteenlopende, overlappende maatschappelijke verbanden. Theatermaker Nastaran Razawi Khorasani van het gezelschap Maas theater en dans onderzocht met de voorstelling Uniform (Ode aan de meeloper) de (eigen) wens om op te gaan in een groep of massa. Bazelmans bezocht de voorstelling en ging aansluitend op het college in gesprek met Khorasani.

Bekijk de pdf van het college van Jos Bazelmans (pdf 1 Mb)

18 juni 2018

Voorstelling: Liquid Loft / IN SITU - Foreign Tongues
Maker: Chris Haring
Wetenschapper: Hanneke Loerts (Universitair docent Psycholinguistiek Rijksuniversiteit Groningen)

Het Oerolcollege van Hanneke Loerts ging over meertaligheid en diversiteit. Veel mensen gebruiken in hun dagelijks leven twee of zelfs meerdere talen. Hoewel dit in de samenleving problemen op kan leveren, laat wetenschappelijk onderzoek zien dat meertaligheid belangrijk is en positieve gevolgen heeft. Het gezelschap Liquid Loft zet tijdens Oerol 2018 met Foreign tongues het spreken centraal in een choreografisch proces en weerspiegelt de ervaring van het hedendaagse leven, haar polyfonie en meertaligheid. Loerts bezocht de voorstelling en ging direct aansluitend op het college in gesprek met Chris Haring van Liquid Loft.

Bekijk de pdf van het college van Hanneke Loerts (pdf 1,5 Mb)

19 juni 2018

Voorstelling: Theatergezelschap BonteHond - IK
Maker: René Geerlings
Wetenschapper: Beate Volker (Universiteit van Amsterdam en alumnus De Jong Akademie)

Prof. dr. Beate Volker ging in haar college in op identiteit en relaties. We ontmoeten elke dag nieuwe mensen, maar gaan slechts met een deel van hen een relatie aan. Hoe zit dat? Tijdens het college legde Volker uit in hoeverre identiteit - het beeld dat we hebben van onszelf - bevestiging en bevraging nodig heeft om stabiel te zijn. Ze ging in op vragen als: Bestaat identiteit eigenlijk los van een toeschouwer? Is een persoonlijkheid statisch of veranderlijk?  Wat betekent moderne technologie voor onze identiteit?
Theatergezelschap BonteHond stelt in de voorstelling IK een verwende jonge vrouw centraal die haar familie bespeelt. Beate Volker bezocht de voorstelling en ging aansluitend op het college in gesprek met de makers.

Bekijk de pdf van het college van Beate Volker (pdf 4 Mb).

20 juni 2018

Voorstelling: Bambi is back!
Maker: Jochem Stavenuiter en Eef van Breen
Wetenschapper: Jason Hessels (Universiteit van Amsterdam en lid De Jonge Akademie)

Het Oerolcollege van Jason Hessels in de wederom volle collegezaal ging over snelle radioflitsen uit het heelal. Astronomen gebruiken licht, inclusief radiogolven, om het heelal te bestuderen. Snelle radioflitsen, een bijzonder astronomisch verschijnsel, zijn recentelijk ontdekt. Ondanks de helderheid van deze signalen is hun oorsprong mysterieus. Hessels bezocht de voorstelling Bambi is back! In deze voorstelling staat het gevecht met de tijd centraal. Na afloop van zijn college ging hij met de makers en het publiek in gesprek over de bemeten eindigheid en de veronderstelde oneindigheid van alles.

Bekijk de pdf van het college van Jason Hessels (pdf 17 Mb)

21 juni 2018

Voorstelling: Aeolis-Gap the Border
Makers: TU Delft MSc Landscape Architecture i.s.m. University of Twente – Rene van der Velde
Wetenschapper: Bas Borsje (Universiteit Twente en lid Young Wadden Academy)

Het Oerolcollege van Bas Borsje ging over de duurzame bescherming van de kust tegen overstromingen. Natuurlijke 'zachte structuren'zoals kwelders en mangrovebossen kunnen de kustgebieden kunnen beschermen. Het college sloot aan bij het expeditieproject Aeolis: Gap The Border van TU Delft MSC Landscape Architecture. Ook zij zien het bouwen met de natuur als een veelbelovende en nieuwe manier van kustbescherming. Het publiek bleef nog lang napraten met Bas Borsje en maker Rene van der Velde.

Bekijk de pdf van het college van Bas Borsje(pdf 2 Mb)

22 juni 2018

Voorstelling: VStudio Elmo Vermijs - Gegrond
Maker: Elmo Vermijs
Wetenschapper: Kees de Pater (Vogelbescherming)

Oerolcollege door Kees de Pater werkzaam bij Vogelebescherming en initiator PolderPracht Terschelling over de achteruitgang van biodiversiteit als gevolg van onevenwichtig gebruik van onze leefomgeving. En dat is niet alleen landbouw. Terschelling is een mooi voorbeeld en podium voor dit verhaal. In het expeditieproject 'Gegrond' brengt Elmo Vermijs de lagen van de Terschellinger polder in kaart met de weidevogel als spiegel van het landschap. Tijdens het college gingen de Pater en Vermijs in op vragen als Hoe kunnen we samen met de natuur zijn, in plaats van heer en meester? Hebben we voldoende kennis van de natuur om steeds maar weer in te grijpen?

23 juni 2018

Voorstelling: Collectief Walden e.a. - HET VERBAND VAN ALLES MET ALLES    
Makers: Thijs van Vuure en Hella Godee
Wetenschapper: Raf de Bont (Maastricht University en lid De Jonge Akademie)

Ook bij het laatste #oerolcollege een volle zaal. Historicus Raf de Bont van Maastricht University en lid De Jonge Akademie - KNAW ging in zijn college in op het tijdperk Anthropoceen waarin de mens een significante invloed heeft op ecologie en geologie en of dit besef onze blik op de geschiedenis van de mens verandert. Hij bezocht de voorstelling ‘Het verband met alles’ van Collectief Walden en ging na afloop van het college met de makers (Hella Godee en Thijs van Vuure) in gesprek onder leiding van Erik Willems.