Oerol 2019

Oerol en de Waddenacademie hebben net als vorig jaar kunstenaars en wetenschappers aan elkaar gekoppeld in de Oerolcolleges

Een kunstenaar uit het Expeditie programma en een wetenschapper - geselecteerd door de Waddenacademie - ontmoeten elkaar in een college-setting. Beiden werken ze vanuit hun eigen vakgebied aan hetzelfde onderwerp of kijken ze vanuit een ander perspectief. Dat zorgt voor wrijving, een lach en nieuwe inzichten. Aan theatermaker Erik Willems de taak om dit in goede banen te leiden.
Dagelijks van 13:30-14:30 op Westerkeyn tijdens het Oerol festival 2019.

Korte updates en de eerste foto's plaatsen we dagelijks op onze Facebook pagina. Hieronder vindt u een korte samenvatting met foto's en de pdf's (voor zover beschikbaar) van de presentaties van de Oerolcolleges.

15 juni 2019

Expeditie project: Land zonder dijk
Maker: Studio Buiten Werking
Wetenschapper: prof. dr. ir. Tjisse van der Heide (NIOZ en Rijksuniversiteit Groningen)

Ecoloog Tjisse van der Heide (gespecialiseerd in kustecosystemen en de rol van zogenaamde biobouwers) gaf een college over biobouwers.  Biobouwers zijn organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren maar deze ook zélf sterk beïnvloeden, en zo voor zichzelf en voor andere soorten geschikte leefomstandigheden creëren. Van der Heide bezocht voorafgaand aan zijn college de het project Land Zonder Dijk van Studio Buiten Werking. Dit expeditieproject visualiseert een voortplantingsmethode van biobouwers: organismen die niet alleen op milieuomstandigheden reageren, maar deze ook zélf sterk beïnvloeden.

Bekijk de pdf van het college van Tjisse van der Heide: Land zonder dijk (pdf 10 Mb)

16 juni 2019

Voorstelling: Clams
Maker: Marco Barotti
Wetenschapper: prof. dr. ir. Katja Phillipart (NIOZ en Waddenacademie)

Katja Philippart (gespecialiseerd in onder meer de interacties tussen schelpdieren en hun voedsel en de effecten van klimaatverandering op mariene kustecosystemen) gaf een college over het dieet van schelpdieren. In haar college ging ze in op vragen als: Wat eten schelpdieren zoals kokkels, mosselen en oesters nu eigenlijk? Eten ze alles wat langs komt of kunnen ze keuzes maken in hun dieet? Wat kun je leren van het gedrag van schelpdieren over de omgeving waarin ze leven? Voorafgaand aan haar college bezocht Phillipart het project CLAMS van Marco Barotti, een installatie van kunstmatige schelpen die met een sensor realtime informatie over de waterkwaliteit verbeeldt en in geluid omgezet. Maker en wetenschapper gingen onder leiding van Erik Willems met elkaar en het publiek in gesprek

Bekijk de pdf van het college van Katja Philippart: Klepperende schelpdieren (pdf 2 Mb)

17 juni 2019

Voorstelling: Sweet/Sweat
Maker: de Onkruidenier/Rosanna van Wijk
Wetenschapper: ir. Esther van Baaren (Deltares)

College college over zout en zoet water met Esther van Baaren, zij is een expert op het gebied van zoetwaterbeheer in zoute deltagebieden. Terschelling is omgeven door zoutwater, maar er ligt een grote zoetwaterbubbel onder het eiland. In haar college ging van baaren in op vragen als: Wat zijn de effecten van klimaatverandering op zoet grondwater en verzilting? Voorafgaand aan haar college bezocht Esther van Baaren het project SWEET - SWEAT van De Onkruidenier / Rosanna van Wijk, een project waarin wordt onderzocht of wij ons net als planten, kunnen aanpassen aan een verziltend landschap? Hoe zou een ‘zoutminnende mens’ er dan uit zien? Maker en wetenschapper gingen hierover samen in gesprek.

Download de pdf van het college van Esther van Baaren:  Zoet-en zoutwatervoorziening in een zoute omgeving (pdf 6,7 Mb)

18 juni 2019

Voorstelling: De ratten, de riten en het ritme
Maker: Lars Doberman/Orkater
Wetenschapper: prof. dr. Thomas Quartier (Universiteit van Nijmegen)

Thomas Quartier begon zijn college met een gezongen gebed. Quartier is monnik van de Benedictijnerabdij Sint Willibrord in Doetinchem, directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Monastieke Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit Leuven. In zijn college ging hij in op ervaren van rituelen. Wat hebben een percussie-performance en de rustige zang van monniken met elkaar gemeen? Het zijn manieren om het rituele ritme van het leven te beleven. Dat ritme is soms snel (staccato), soms langzaam (legato). Het kan tot onverwachte doorbraken en spirituele momenten leiden. Quartier bezocht voorafgaand aan zijn college de Oerol Terschelling voorstelling De ratten, de riten en het ritme van Lars Doberman. Een voorstelling over Adoreren, verafgoden, aanbidden, bewieroken, heiligen. Wat drijft ons dan tot die verering? Doberman en Quartier gingen onder leiding van Erik Willems met elkaar en het publiek in gesprek.

Thomas Quartier maakte van zijn ervaring op Oerol een mooi verslag met foto's op Facebook.

19 juni 2019

Voorsteling: Mud Well
Maker: Teresa van Dongen
Wetenschapper: prof. dr. Piet Hoekstra (Universiteit Utrecht en Waddenacademie)

Piet Hoekstra, Portefeuillehouder Geowetenschappen Waddenacademie / hoogleraar Kustmorfodynamica ging in zijn college ging in op vragen als: Waar komt het slib in de Waddenzee eigenlijk vandaan en hoe komt het in de Waddenzee terecht? Waarom gedraagt slib zich zo anders dan zand? Het slib in onze kustwateren, rivieren en meren blijkt ook een aantal bijzondere eigenschappen te hebben. Zo draagt slib sterk bij aan de opbouw en groei van slikken en kwelders aan de rand van de Waddenzee, speelt het een rol in de aanvoer van voedingsstoffen voor organismen zoals schelpdieren en kan het worden gebruikt als grondstof. Theatermaker Teresa van Dongen gebruikt in haar lichtinstallatie Mud Well op Oerol de energie die wordt opgewekt door bacteriën uit de modderige bodem van Terschelling. Een wereld van micro-organismen, die continu elektronen uitscheiden in hun metabolisme.

Bekijk de pdf van de presentatie van Piet Hoekstra MUDWELL-slib van Afbraakprodukt tot Grondstof en van Voedingsstof tot Brandstof (pdf 5 Mb)

20 juni 2019

Voorstelling: Pic Your Day
Maker: Atelier NL
Wetenschapper: dr. Frans Sijtsma (Rijksuniversiteit Groningen)

Frans Sijtsma, onderzoeker op het brede terrein van de ruimtelijke economie verzorgde een Oerolcollege over economie, natuur en waardering. Onlangs publiceerde hij een onderzoek waarbij hij de gemeenschap, die zich betrokken voelt bij het waddengebied, van lokaal tot internationaal niveau in kaart werd gebracht. Waar zitten de waddenfans in Nederland, Duitsland en Denemarken en hoe kijken ze naar het waddengebied? Sijtsma bezocht voorafgaand aan zijn college het project Pic Your Day van Atelier NL. Pic Your Day is een participatief fotoproject over een eiland dat voortdurend verandert. De stranden, duinen, bossen en dijken zijn een expositie van het dynamische en steeds evoluerende landschap van de natuur. Op het ritme van Terschelling ging het publiek aan de slag met een collectief digitaal schilderij. Maker en wetenschapper gingen hierover samen in gesprek.

Bekijk de pdf van het college van Frans Sijtsma: Economie, natuur en waardering (pdf 4 Mb).

21 juni 2019

Voorstelling: Plastic Revanche
Maker: Judith Hofland
Wetenschapper: prof. dr. Marleen Kamperman (Rijksuniversiteit Groningen)

Oerolcollege over het mooie van plastic door Marleen Kamperman, gespecialiseerd in Macromoleculaire chemie, polymeerchemie en Materiaalkunde. Als je denkt aan plastic, dan heeft dat tegenwoordig nogal een slecht imago door de plastic soep. Maar wat doen wetenschappers om dat te veranderen? Bestaan er ook plastics die niet schadelijk zijn voor het milieu? Kamperman bezocht voorafgaand aan haar college het project Plastic Revanche van Judith Hofland, een installatie die de bezoeker meeneemt in een plastic ervaring over de containerramp van januari 2019. Maker en wetenschapper gingen hierover samen en met het publiek in gesprek.

Bekijk de pdf van het Oerolcollege van Marleen Kamperman: Plastics forever (pdf 3,2 Mb)

22 juni 2019

Voorstelling: The Robin Who Wondered If He Was a Nightingale
Maker: Jelle Mastenbroek
Wetenschapper: dr. Han Thomas Adriaenssen (Rijksuniversiteit Groningen)

Het laatste Oerolcollege werd gegeven door Han Thomas Adriaenssen, gespecialiseerd in geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen. Adriaenssen bezoekt voorafgaand aan zijn college het project The Robin Who Wondered If He Where A Nightingale van Jelle Mastenbroek, een installatie met indrukwekkende improvisaties van tientalle fluiters, gebaseerd op jouw identiteit en de natuurlijke omgeving. Maker en wetenschapper gingen hierover samen in gesprek.

Download de pdf van het college van Han Thomas Adriaenssen.

Bekijk ook de Oerolcolleges in eerder jaren.