Oerol 2022

Oerol en de Waddenacademie koppelden dit jaar weer kunstenaars en wetenschappers aan elkaar in de Oerolcolleges. Een samenwerking die al bestaat sinds 2012.

Een kunstenaar uit het Oerol programma en een wetenschapper - geselecteerd door de Waddenacademie - ontmoetten elkaar in een collegesetting. Beiden werken aan hetzelfde onderwerp, vanuit hun eigen vakgebied of  vanuit een ander perspectief. Onder leiding van Erik Willems gingen ze met elkaar en het publiek in gesprek. Dat zorgde voor wrijving, een lach en nieuwe inzichten.  

Hieronder vindt u een korte samenvatting met foto's en de pdf's (voor zover beschikbaar) van de presentaties van de Oerolcolleges.

10 juni 2022

De horizon, wat is dat precies? Valerie van Leersum onderzocht het, aan de hand van Friese schilders.  Nelleke IJssennagger-van der Pluijm , directeur van de Fryske Akademy, plaatste de horizon in de middeleeuwse context.

Bekijk de pdf van het college van Nelleke IJsennagger-van der Pluijm Perspectieven op het kustgebied; De vroegmiddeleeuwse horizon (pdf 13 Mb)


11 juni 2022

In hoeverre kunnen we wat doen aan de almaar uitdijende hoeveelheid plastics in het water? Erik van Sebille, onderzoeker aan de UU, legde uit waar het plastic vandaan komt en wat we er tegen zouden kunnen doen. Anne-May Nijman, beeldend kunstenaar, presenteerde een mooi en praktisch voorbeeld van gerecycled plastic.

Bekijk de pdf van het college van Erik van Sebille: De plastic soep (pdf 1,8 Mb)


12 juni 2022

De waarde van het ongewervelde leven onder water. Daarover ging het tijdens het Oerolcollege van Dr. Lisa Becking (onderzoeker Wageningen Universiteit) dat treffend werd geïllustreerd door het project Waddenorgel van Stef Veldhuis, waarin de mossel de hoofdrol speelt.  

Bekijk de pdf van het college van Lisa Becking & Stef Veldhuis (pdf 4,7 Mb)


13 juni 2022

Hoe eten we in de toekomst en waar komt straks het voedsel vandaan? Deze vragen stonden centraal in het Oerolcollege van wetenschapper Guido Camps (PhD kanditaat WUR) en kunstenares Tomoko Mukaiyama.

Bekijk de pdf van het college van Guido Camps (pdf 1,5 Mb)


14 juni 2022

Wat is water eigenlijk? Deze ogenschijnlijk simpele vraag is zo eenvoudig niet te beantwoorden, zo bleek in het Oerolcollege van Wetsus wetenschapper Elmar C. Fuchs. Kunstenares Esther Kokmeijer legde uit hoe bewoners op de Marshall eilanden het water bijna letterlijk kunnen lezen.  

Bekijk de pdf van het college van Elmar C. Fuchs De Zwevende Waterbrug (pdf 0,9 Mb)


15 juni 2022

Wat eten we als klimaatverandering en verzilting in de komende decennia doorzetten? In het project van de Onkruideniers komen deze en andere vragen aan de orde. Wetenschapper Anna-Rosja Haveman (PhD kandidaat Rijksuniversiteit Groningen) plaatste het project in een breder algemeen kader.

Bekijk de pdf van het college van Anna-Rosja Haveman (pdf 8,9 Mb)


16 juni 2022

Han-Thomas Adriaenssen (Rijksuniversiteit Groningen) kon helaas, vanwege persoonlijke omstandigheden, dit college niet verzorgen. Elmo vermijs verzorgde het oerolcollege. Wat is de relatie tussen de mens en het bos op Terschelling? Elmo Vermijs zoekt de komende vier jaar samen met een coalitie, samengesteld uit verschillende experts met uiteenlopende bosperspectieven, naar andere houdingen ten opzichte van het bos. Dit jaar draait het om het ontkiemproces van het bos.


17 juni 2022

Alle gemeenschappen zijn met elkaar verbonden en we zijn wereldwijd voor elkaar, en voor het milieu waarin we leven, verantwoordelijk. Dat was de strekking van het speciale Oerolcollege voor kinderen dat Katja Phillippart (Waddenacademie/NIOZ/Universiteit Utrecht) hield, met de grote wereldbol als stille getuige boven haar en de kinderen.


18 juni 2022

Vanwege corona kon de voorstelling Under Wetter van Tryater niet doorgaan. Onderzoeker Marjolijn Haasnoot (Deltares) betoogde in haar Oerolcollege zien dat het meest recente IPCC rapport over klimaatverandering nog eens duidelijk de noodzaak onderstreept tot actie op korte termijn om de CO2 uitstoot te reduceren en om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Bekijk de pdf van het college van Marjolijn Haasnoot (pdf 7,6 Mb)


Bekijk ook de Oerolcolleges in eerder jaren.