Oerol colleges Waddenlaboratorium

Een kunstenaar en wetenschapper in gesprek

Van 21 t/m 24 oktober 2021 presenteerden Oerol en de Waddenacademie het Waddenlaboratorium met een Symposium, Oerol Colleges, Veldwerk en de Waddenlaboratorium Route

Op 21 oktober werden tijdens het 27e symposium van de Waddenacademie drie projecten (Deep Meanings of Voyaging van Esther Kokmeijer, Narratives of the Forest van Elmo Vermijs en Waddenorgel van Stef Veldhuis) uitgelicht, met als onderliggende vraag of, en zo ja op welke wijze, de samenwerking tussen kunst en wetenschap een bijdrage kan leveren aan actuele maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Het symposium was tevens de officiële start van het door het Waddenfonds mede gefinancierde project Waddenlaboratorium, waarin samen werken aan duurzame toepassingen voor het Waddengebied centraal staat.

In het weekend van 22 t/m 24 oktober was er een programma rondom de drie kunstwerken! De drie kunstwerken waren te zien (allen op West-Terschelling) tijdens de Waddenlaboratorium Route, bij drie Oerol Colleges of op een veldwerk (excursie).

Oerol colleges

Vrijdag 22 oktober van 9:30-11:00 uur Oerol college Waddenorgel door Katja Philippart
Zaterdag 23 oktober van 9:30-11:00 uur Oerol college Deep meanings of voyaging door Ap van Dongeren
Zondag 24 oktober van 9:30-11:00 uur Oerolcollege Narratives of the forest door Kees Bastmeijer

22 oktober 2021

Project: Waddenorgel
Maker: Stef Veldhuis
Wetenschapper: Prof. Dr. Ir. Katja Philippart, directeur Waddenacademie, onderzoeker en bijzonder hoogleraar Productivity of Coastal Marine Ecosystems aan de Universiteit van Utrecht

Mosselen zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem van de Waddenzee. Ze stabiliseren het sediment, filteren het zeewater en zijn voedsel voor verschillende roofdieren. Tevens vormt de mossel een uitstekende graadmeter voor de staat van zijn omgeving. Wanneer het zeewater erg troebel is, houdt de mossel zijn kleppen stevig dicht. Het Waddenorgel vertaalt het gedrag van dit schelpdier naar geluid.

Prof. Dr. Ir. Katja Philippart zal in haar college ingaan op de interacties tussen fytoplankton en microfytobenthos en tweekleppigen in ondiepe gematigde kustwateren zoals de Waddenzee.

23 oktober 2021

Waddenlaboratorium project: Deep Meanings of Voyaging
Maker: Esther Kokmeijer
Wetenschapper: Dr. Ap van Dongeren (kustmorfoloog bij Deltares en Associate Professor in coastal Hazards IHE Delft)

De meest bijzondere, maar minst begrepen navigatie traditie komt van de Marshalleilanden, waar zeevaarders op afstand land voelen door te detecteren hoe eilanden de deining verstoren. De navigeerders gebruikten reisstrategieën die bestaan uit uitgebreide mentale representaties van de ruimte en belichaamde kennis van de oceaan. Ze konden de golven ‘lezen’.

Dr. Ap van Dongeren zal als kustmorfoloog in zijn college een inkijk geven in zijn onderzoek naar de veerkracht en hoe extreme omstandigheden een gevaar kunnen opleveren voor kwetsbare kusten. Hij ontwikkelde een nearshore-circulatiemodel, dat lange golven en stromingen nabij oceaan strand kan beschrijven.

24 oktober 2021

Waddenlaboratroium project: Narratives of the forest
Maker: Elmo Vermijs
Wetenschapper: Prof. dr. Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht bij de Waddenacademie en hoogleraar Natuurbescherming en Waterrecht aan de de Tilburg University

In een tijd waarin klimaatverandering aan de orde van de dag is en gangbare (westerse) dualistische denkbeelden over de relatie tussen mens en natuur toenemend worden bevraagd, werpt het StagingWood de vraag op: wat betekent het om in dialoog te zijn met een niet-menselijke omgeving? Hoe kunnen we tot een zo divers en inclusief mogelijk verstaan van het bos komen, dat weliswaar geen Nederlands spreekt maar wel op oneindig veel andere manieren van zich laat horen?

Prof. dr. Kees Bastmeijer zal in dit college ingaan op de rol van het recht bij het beschermen van natuur, zowel internationaal als in Europa en Nederland.