Oerol

Oerol en de Waddenacademie werken als sinds 2012 samen om kunst en wetenschap met elkaar te verbinden. Dit jaar maakt kunstenaar Sjoerd Willem Bosch de installatie Doorgronding. Samen met  Heleen van Londen (portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie en Landschap) onderzoekt hij de belevingswaarde van archeologisch onderzoek in relatie tot sense of place, het gevoel van de plek. 

Lees meer over Doorgronding

In 2023 bestond de samenwerking tussen Oerol en de Waddenacademie uit Het Spoedberaad, waarbij  het publiek in gesprek met met een wetenschapper en een kunstenaar, onder leiding van Erik Willems.

In de periode 2021-2022 verzorgden Oerol en de Waddenacademie samen lezingen rondom kunst, wetenschap en landschap, in de vorm van zogenaamde Oerolcolleges. In november 2019 heeft Oerol samen met de Waddenacademie op het Festival Explore the North 3 Oerolcolleges geprogrammeerd. In oktober 2021 programmeerden Oerol en de Waddenacademie drie Oerolcolleges tijdens het Waddenlaboratorium op Terschelling.

Een korte terugblik op en de pdf's van Oerolcolleges  op Terschelling zijn hieronder per jaar te vinden: