Reis door het Waddengebied

Deze serie reist van het Nederlandse waddengebied in noordoostelijke richting naar het Duitse en Deense waddengebied en kijkt naar verleden, heden en toekomst van de wadden, de bewoners, de flora, fauna en de cultuurgeschiedenis. Reis door het waddengebied is een productie van filmmaker Manfred van Eijk. Doel van de film is bewustwording bij het grote publiek over de ecologische en cultuurhistorische waarde van het Waddengebied.

Alle afleveringen zijn hieronder te bekijken.

Afl. 1 Reis door het waddengebied from Waddenacademie on Vimeo.

In deze aflevering van Reis door het Waddengebied wordt de ontstaansgeschiedenis van de Waddeneilanden onder de loep genomen. Waarom was Texel in de zeventiende eeuw het Rotterdam van Nederland en waarom gaat de Afsluitdijk op de schop? De reis begint op Texel en leidt naar ex-duinwachter Jaap Kreeft en wrakduiker Hans Eelman in Oudeschild en Wieringen en naar de Afsluitdijk.

Aflevering 2 Op pad met een walvisvaarder from Waddenacademie on Vimeo.

De tweede aflevering van Reis door het Waddengebied gaat naar de provincie Friesland, waar eeuwenlang land is gewonnen. Hoe en waarom gebeurde dat? Op Terschelling bestaat onder eilandbewoners en natuurliefhebbers ongerustheid over de plannen van Staatsbosbeheer om zee en zand meer toegang tot het achterland te geven. Op Ameland duikt oud-walvisvaarder Cor Gransbergen de geschiedenis in van de walvisvaart, waarvan het eiland ooit het centrum was.

Afevering 3 Holwerd en Schiermonnikoog from Waddenacademie on Vimeo.

De derde aflevering van Reis door het Waddengebied brengt een bezoek aan het Friese Holwerd, dat met bevolkingskrimp te maken heeft. Hoe ernstig is dat en wat kan de bevolking zelf doen om te zorgen dat het geen stil dorp wordt? Twee kokkelvissers gaan het wad op en laten zien waarin de handmatige kokkelvisserij, met een hark, verschilt van de mechanische kokkelvisserij. Op Schiermonnikoog is een bijzondere begraafplaats, waar aangespoelde Duitse en geallieerde soldaten liggen. Daar zijn nog steeds sporen te vinden van de mysterieuze ontsnappingspoging van Duitse en Nederlandse SS'ers in de Tweede Wereldoorlog.

Aflevering 4 Groningen: kwelders, dijken en het Oldambt from Waddenacademie on Vimeo.

De vierder aflevering van Reis door het Waddengebied gaat naar de provincie Groningen. De kwelders in het Waddengebied kleuren geel van het gras, maar de vogels zijn er minder blij mee. Bij Noordpolderzijl gaat de dijkgraaf op inspectie: hoe veilig zijn de dijken van Noord-Nederland en waarom zijn ze hier lager dan in het westen? Het Oldambt is het gebied van imposante herenboerderijen van de rijke boeren van weleer, maar de streek werd in de vorige eeuw een bolwerk van het communisme.

Aflevering 5 Duitsland from Waddenacademie on Vimeo.

De vijfde aflevering van Reis door het Waddengebied gaat over Duitsland. Is het waddengebied in Duitsland anders? De oostkant van het eiland Spiekeroog is overstroomd; hoe riskant is dat? Het eilandengroepje de Halligen wordt niet beschermd door dijken en loopt daarom regelmatig onder. En waarom was landaanwinning in de Adolf Hitlerkoog (ten westen van de deelstaat Sleeswijk-Holstein) zo van belang?

Afl. 6 De Deense Wadden from Waddenacademie on Vimeo.