Waddencorrespondent

De waddencorrespondent is een samenwerking van tijdschrift Noorderbreedte en de Waddenacademie. Journalist Tjesse Riemersma belicht een aantal actuele thema’s in het Waddengebied, waaronder toerisme, kleinschalige visserij en het landschap rond te kust.

Hieronder vindt u de links naar de artikelen in Noorderbreedte

‘Als de gaswinning doorgaat, keten ik me vast aan de boortoren’

Datum: 21 december 2022

Lutz Jacobi neemt deze maand afscheid als directeur van de Waddenverenging, in een poitiek gezien rumoerige tijd voor het Wad. Toen Jacobi eerder dit jaar insprak bij een commissievergadering van de Tweede Kamer over de Wadden, was ze duidelijk. Wat het Wad volgens haar nodig heeft, is ruimte voor de zee, rust voor de natuur en een einde aan schadelijke activiteiten.

Lees het volledige artikel: ‘Als de gaswinning doorgaat, keten ik me vast aan de boortoren’ op de website van Noorderbreedte.

Een nieuwe vaarroute naar Ameland? Vraag eerst hoeveel toerisme het eiland wil

Datum: 6 oktober 2022

Voor iedere passagier die naar Ameland reist, baggert Rijkswaterstaat drie aanhangwagens met zand en slib om de vaargeul diep genoeg te houden. Terwijl Rijkswaterstaat kijkt naar een oplossing daarvoor, buigt gemeente Ameland zich over de toekomst van toerisme op het eiland. De keuzes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Lees het volledige artikel: Een nieuwe vaarroute naar Ameland? Vraag eerst hoeveel toerisme het eiland wil op de website van Noorderbreedte.


Droogte raakt ook Waddenzee

Datum: 28 september 2022

Door de droogtes blijven de sluizen in de Afsluitdijk steeds vaker dicht, wat de Waddenzee dan berooft van zijn voornaamste zoetwaterbron. Welke gevolgen heeft dat voor de ecologie?

Lees het volledige artikel: Droogte raakt ook Waddenzee op de website van Noorderbreedte.


‘Er zijn te veel bezoekers op de Waddeneilanden’

Datum: 9 augustus 2022

In gesprek met scholieren op Texel, zag Heleen Aalderink (22) dat er veel zorgen zijn over de stijgende huurprijzen en de wildgroei van de toerismesector op het eiland. Samen met 24 andere jongeren schreef ze een manifest, dat ze eerder deze maand met minister Van der Wal-Zeggelink bespraken.

Lees het volledige artikel: ‘Er zijn te veel bezoekers op de Waddeneilanden’ op de website van Noorderbreedte.


Wrangsmakende exoot

Datum: 21 juni 2022

De opkomst van de Japanse oester in de Waddenzee heeft het bodemleven veranderd. Ten goede of ten kwade? Het is maar aan wie je het vraagt.

Lees het volledige artikel: Wrangsmakende exoot op de website van Noorderbreedte.


Al bijna een halve eeuw geklaag over het onsamenhangende beheer van de Wadden

Datum: 26 mei 2022

Waddencorrespondent Tjesse Riemersma las de problemen van vandaag over het bestuur van de Wadden terug in een boek van 46 jaar geleden.

Lees het volledige artikel: Al bijna een halve eeuw geklaag over het onsamenhangende beheer van de Wadden op de website van Noorderbreedte.


Stikstof bereikt ook de kwetsbare Waddeneilanden. Wat is eraan te doen?

Datum: 21 april 2022

Ook de unieke duinnatuur van Terschelling heeft last van de stikstofproblematiek. Staatsbosbeheer beschermt het eiland met grof en dan weer aaibaar geschut, met goede resultaten. Helaas zal de natuur nog niet op eigen benen kunnen staan zolang er geen ingrijpende keuzes op vasteland worden gemaakt.

Lees het volledige artikel: Stikstof bereikt ook de kwetsbare Waddeneilanden. Wat is eraan te doen? op de website van Noorderbreedte


Opstandig zand

Datum: 16 maart 2022

De onstilbare ‘zandhonger’ stelt nog altijd grenzen aan het menselijk gebruik van het Wad. We moeten harde keuzes maken stelt  Waddencorrespondent Tjesse Riemersma

Lees het volledige artikel: Opstandig zand op de website van Noorderbreedte


Rechten voor de zee

Datum: 8 maart 2022

Moeten zeeën, in navolging van de wereldwijde Rights of Nature-beweging, eigen rechtspersonen worden? Die vraag wordt voorbereid in het boek Rechten voor de Natuur: casestudies uit zes continenten. Waddencorrespondent Tjesse Riemersma recenseert.

Lees het volledige artikel: Rechten voor de zee op de website van Noorderbreedte


Een aandachtsluwe Waddenzee

Datum: 13 januari 2022

Het Wad is misschien beter af als we erover zwijgen. Maar als de journalistiek zwijgt, geef je het verhaal uit handen aan commerciële partijen. Zwijgen of een eerlijk verhaal vertellen - waarmee help je de Waddenzee het meest?

Lees het volledige artikel: Een aandachtsluwe Waddenzee op de website van Noorderbreedte


Terug naar brakke getijden

Datum: 16 december 2021

Tot 1969 was het Lauwersmeer een open overgang tussen zee en binnenwateren. Nu onderhandelen beheerders, natuurbeschermers en boeren opnieuw over de vraag of het water weer zouter moet worden.

Lees het volledige artikel: Terug naar brakke getijden op de website van Noorderbreedte


Geen simpel alternatief voor energiekabel Schiermonnikoog

Datum: 20 oktober 2021

Een nieuwe verkenning van alternatieven op de energiekabel door Schiermonnikoog, door Royal Haskoning, maakt nog maar eens duidelijk dat er geen simpele oplossing bestaat voor de aanlanding van windenergie van de Noordzee. Toch voelt het nog niet of alle mogelijkheden goed bekeken zijn.

Lees het volledige artikel: Geen simpel alternatief voor energiekabel Schiermonnikoog op de website van Noorderbreedte


Zoutwinning bedreigt komberging Vlie

Datum: 24 september 2021

De wadplaten en droogvallende zeebodem ten oosten van Vlieland zijn essentieel omdat de natuur er kan rusten en foerageren. Maar mede door de delfstoffenwinning dreigen ze binnen afzienbare tijd te verzuipen.

Lees het volledige artikel: Zoutwinning bedreigt komberging Vlie op de website van Noorderbreedte


Geen rust voor Ameland

Datum: 25 augustus 2021

Toerisme op Ameland verandert in rap tempo. Door stijgende prijzen blijft de ‘toerist met kleine beurs’ aan wal, zo schreef waddencorrespondent Tjesse Riemersma al eerder in Noorderbreedte #2. Een follow-up over de veranderingen.

Lees het volledige artikel: Geen rust voor Ameland op de website van Noorderbreedte


Nieuwe soorten op Engelsmanplaat

Datum: 21 juli 2021

Op de Staatsbosbeheer-post van de Engelsmanplaat beschermen vrijwilligers van de Wadwacht de rust. Zo kunnen de vogels en zeehonden ongestoord luieren. Althans, dat is de bedoeling.

Lees het volledige artikel: Nieuwe soorten op Engelsmanplaat op de website van Noorderbreedte


Groot geld koopt Ameland

Datum: 30 juni 2021

In 2020 raakten meer dan tweehonderd families hun stacaravan op Ameland kwijt. Daar komt steeds minder plek voor mensen die weinig willen of kunnen uitgeven.

Lees het volledige artikel: Groot geld koopt Ameland op de website van Noorderbreedte


Verdrukt de Eemshaven het dorpje Oudeschip?

Datum: 24 mei 2021

De Provincie Groningen wil de Eemshaven uitbreiden. Gaat dit ten koste van het nabijgelegen dorp Oudeschip? Waddencorrespondent Tjesse Riemersma sprak met bewoners.

Lees het volledige artikel: Verdrukt de Eemshaven het dorpje Oudeschip? op de website van Noorderbreeedte


Is de Waddenzee niet beter af zonder haar vissers?

Datum: 21 april 2021

Over rechten voor het wad en de relatie tussen een zee en haar gemeenschap. Een analyse, door waddencorrespondent Tjesse Riemersma.

Lees het volledige artikel: Is de Waddenzee niet beter af zonder haar vissers? op de website van Noorderbreedte


Waddenkust heeft kleine vissers nodig

Datum: 12 maart 2021

Kleinschalige visserij maakt de Waddenkust levendig. Maar het beleid scheert kleine vissers over een kam met de grote, constateert de Waddencorrespondent.

Dit artikel verscheen in Noorderbreedte #1, maart 2021, online ook te lezen op de website van Noorderbreedte

 


Waar we over praten als we over de Waddenzee praten

Datum: 3 maart 2021

Tjesse Riemersma ging in gesprek met zeebioloog Wouter van der Heij van de Waddenvereniging over wat de ‘natuur’ in natuurbescherming behelst. Volgens hem laten de huidige natuurdoelen te wensen over, en staat ze verandering op systeemniveau soms in de weg.

Lees het volledige artikel Waar we over praten als we over de Waddenzee praten op de website van Noorderbreedte.


Wie is ván de Waddenzee?

Datum: 26 januari 2021

Tjesse Riemersma is dit jaar de waddencorrespondent van Noorderbreedte, in samenwerking met de Waddenacademie. Hij stelt de vraag: 'Wie is ván de Waddenzee?' en onderzoekt daarvoor onder meer thema's als kleinschalige visserij en toerisme.

Lees het volledige artikel Wie is ván de Waddenzee? op de website van Noorderbreedte