Monitoren

Eén van de taken van de Waddenacademie is het in kaart brengen en duiden van langjarige ontwikkelingen in het waddengebied in het ecologisch, economisch en sociaal-cultureel domein op basis van kennisbehoeften vanuit beheer, beleid en wetenschap.

Basismonitoring Wadden

De Waddenacademie is mede-inititatiefnemer en mede-opdrachtgever van Basismonitoring Wadden en neemt vanuit die rol deel aan het Kernteam Basismonitoring dat bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken, Coalitie Wadden, de Waddenacademie, de Waddenprovincies, NAM en Tresoar. Gezamenlijk streven zij naar een goede, systeemgerichte basismonitoring in het Waddengebied. Zo beschikken bestuurders, beheerders en gebruikers van de Wadden allen over dezelfde betrouwbare informatie. Daarnaast zit de Waddenacademie in de redactieraad van Wadden in Beeld.

Meer informatie op de website basismonitoringwadden.waddenzee.nl.

Waddenviewer

De Waddenviewer is een digitale kaart die verschillende gegevens en meetprogramma's binnen het Waddengebied toont. Het is gemaakt door Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat en maakt gebruik van dezelfde methodiek als andere viewers, zoals bijvoorbeeld Informatiehuis Marien.

Hoewel de Waddenviewer momenteel voornamelijk wordt gebruikt door onderzoekers en specialisten, is het doel om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, zodat ook geïnteresseerde leken gemakkelijk kunnen vinden wat ze zoeken. Er is een handleiding beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels.

De Waddenviewer is nauw verbonden met basismonitoring en het Datahuis Wadden. Het fungeert als een gereedschap waarmee alle beschikbare data over het Waddengebied op één plek via een kaart kan worden opgevraagd.

Ga naar de Waddenviewer of bekijk eerst de handleiding

Waddenbalans

In de huidige monitoringsactiviteiten van de Basismonitoring Wadden ligt de focus vooral bij het verzamelen van informatie over het ‘natte deel’, de Waddenzee, gekoppeld aan de daarbij behorende beheermatige activiteiten. Hierover wordt  jaarlijks verslag gedaan in de uitgave ‘Wadden in Beeld’. Telos heeft in samenwerking met de Waddenacademie en de Basismonitoring Wadden de Waddenbalans ontwikkeld. Deze richt zich vooral op het ‘droge’ deel van het Waddengebied en inhoudelijk met name op de sociaaleconomische, culturele en ecologische indicatoren. In mei 2020 verscheen de Waddenbalans 2019.

Digitale Systeemrapportage Wadden

In april 2023 lanceerden Rijkswaterstaat en Deltares de Digitale Systeemrapportage Wadden. Dit is een instrument om abiotische indicatoren (monitoringdata) voor de toestand van de Waddenzee eenvoudig en centraal openbaar toegankelijk te maken. De opzet van deze Digitale Systeemrapportage is een initiatief dat ondersteund wordt door de Basismonitoring Wadden.