Monitoren

Eén van de taken van de Waddenacademie is het in kaart brengen en duiden van langjarige ontwikkelingen in het waddengebied in het ecologisch, economisch en sociaal-cultureel domein op basis van kennisbehoeften vanuit beheer, beleid en wetenschap.

In dit kader heeft de Waddenacademie in samenwerking met het Programma Eems-Dollard 2050 in december 2017 het rapport Contouren Monitoringplan Eems-Dollard 2050 uitgebracht met bijbehorende oplegnotitie.