Onderzoeksprogrammering

De Waddenacademie stimuleert als netwerkorganisatie de samenhang tussen regionaal, nationaal en internationaal waddenonderzoek. Ze doet dit onder meer via het bij elkaar brengen van verschillende partijen, via haar Wetenschappelijke Adviesraad, via het adviseren over projecten die binnen het Waddenfonds worden ingediend en waaraan een kenniscomponent is verbonden, en via het opstellen van een trilaterale kennisagenda. Ook is de Waddenacademie betrokken bij het EU Interreg project Prowad Link