Spring naar hoofd-inhoud

Thema's

De vijf portefeuillehouders van de Waddenacademie bestrijken met hun respectievelijke wetenschappelijke achtergrond een groot aantal van de voor het Waddengebied belangrijke onderzoeksgebieden en thema's. Elke portefeuillehouder is verbonden aan één of meerdere thema's.

Geowetenschap en Klimaat (Piet Hoekstra)
Ecologie (Katja Philippart)
Ruimtelijke Ordening, Cultuurhistorie en Landschap (Heleen van Londen)
Economie (Pieter van Beukering)
Natuur en Recht (Kees Bastmeijer)