Instituten

Belangrijke instituten voor het thema Cultuurhistorie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksuniversiteit Groningen, faculteit GIA Groninger Instituut voor Archeologie

Rijksuniversiteit Groningen, Kenniscentrum Landschap  

Volkenkunde:
Meertens instituut
Fryske Akademy

Internationaal:
Institut fur kustenforschung in Wilhelmshaven

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Abteilung Sozio-ökonomie des Küstenraumes

Fisheries and Maritime Museum Esjberg (Fiskeri og Søfartsmuseet)

Universiteit van Giessen in Duitsland Environmental History, m.n. ook van het Waddengebied