Migratiegeschiedenis

De Waddenacademie participeert in het Geschiedenisnetwerk, een samenwerkingsverband van historici uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Naast de Waddenacademie maken de Fryske Akademy, de Ostfriesische Landschaft, de Emsländische Landschaft, het Emslandmuseum, het Drents Archief, het Duitslandinstituut in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen deel uit van het Geschiedenisnetwerk.

De geschiedenis van migratie heeft voor veel inwoners in het noordelijke grensgebied directe betekenis. Het persoonlijke verleden van velen wordt getekend door mensen die van de ene regio naar de andere regio trokken om daar te werken, te studeren of zich permanent te vestigen.

Onder het thema 'Migratiegeschiedenis' vallen twee deelprojecten:

    1. Leren en werken over de grens
    2. Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van migratie

Voor dit laatste deelproject is dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie, trekker van het project. Als eerste concrete stap in dit project voerde dr. Hidde Feenstra een inventarisatie uit van gepubliceerd onderzoek op het gebied van migratiegeschiedenis.

Lees meer over de achtergronden bij deze inventarisatie (pdf 0,5 Mb)

De inventarisatie bestaat uit drie onderdelen:

A. Het Noord-Nederlandse vasteland (Kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen) (pdf 0,6 Mb)
B. Het Noordwest-Duitse vasteland (Ostfriesland, Jever, Butjadingen, Land Wursten) (pdf 0,7 Mb)
C. De West- en Oostfriese waddeneilanden (pdf 0,6 Mb)

Bundel migratiegeschiedenis

Op 6 april 2019 is het boek Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. Bronnen, aanwijzingen en voorbeelden bij grensoverschrijdend onderzoek verschenen.

Het boek bundelt negen opstellen van Duitse en Nederlandse historici. Zij belichten de migratiegeschiedenis vanuit verschillende thematische en regionale invalshoeken. Concrete voorbeelden, met tips over de aanwezige archieven, komen uit de drie Noord-Nederlandse provincies (Friesland, Groningen en Drenthe) en het Weser-Ems-gebied (Emsland, Ostfriesland, Oldenburg).

Redacteuren: dr. Marijn Molema (Fryske Akademy) en dr. Meindert Schroor (Waddenacademie)

Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland verscheen zowel in print als online. De online versie is via open access beschikbaar, dankzij FID Benelux – Open Access Publications, een service van de Universiteitsbibliothek Münster. Het boek is gratis te downloaden via deze link: http://go.wwu.de/vu733.

Een gedrukt exemplaar van het boek kan besteld worden via readbox-unipress.

De uitvoering van „Net(z)werk+“-projecten in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland wordt mogelijk gemaakt door financiering uit het Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) en door de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Leadpartner van het project Net(z)werk+ is de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans.