Migratiegeschiedenis

De Waddenacademie participeert in het Geschiedenisnetwerk, een samenwerkingsverband van historici uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Naast de Waddenacademie maken de Fryske Akademy, de Ostfriesische Landschaft, de Emsländische Landschaft, het Emslandmuseum, het Drents Archief, het Duitslandinstituut in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen deel uit van het Geschiedenisnetwerk.

De geschiedenis van migratie heeft voor veel inwoners in het noordelijke grensgebied directe betekenis. Het persoonlijke verleden van velen wordt getekend door mensen die van de ene regio naar de andere regio trokken om daar te werken, te studeren of zich permanent te vestigen.

 

Onder het thema 'Migratiegeschiedenis' vallen twee deelprojecten:

    1. Leren en werken over de grens
    2. Nieuwe perspectieven op de geschiedenis van migratie

Voor dit laatste deelproject is dr. Meindert Schroor, portefeuillehouder Cultuurhistorie, trekker van het project. Als eerste concrete stap in dit project voerde dr. Hidde Feenstra een inventarisatie uit van gepubliceerd onderzoek op het gebied van migratiegeschiedenis.

Lees meer over de achtergronden bij deze inventarisatie (pdf 0,5 Mb)

De inventarisatie bestaat uit drie onderdelen:

A. Het Noord-Nederlandse vasteland (Kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen) (pdf 0,6 Mb)
B. Het Noordwest-Duitse vasteland (Ostfriesland, Jever, Butjadingen, Land Wursten) (pdf 0,7 Mb)
C. De West- en Oostfriese waddeneilanden (pdf 0,6 Mb)