Spring naar hoofd-inhoud

Proefschriften

Hieronder vindt u een overzicht van aan de Wadden gerelateerde proefschriften die een relatie hebben met het thema Cultuurhistorie . Als u op Lees meer klikt kunt u de pdf van dit proefschrift downloaden.

Preserving a layered history of the Western Wadden Sea; Managing an underwater cultural heritage resource

Auteur: Martijn Manders
Datum: 12 december 2017
Universiteit: Universiteit Leiden

Hoe beheren we ons onderwatererfgoed? Dat is de hoofdvraag van het proefschrift van Martijn Manders. Zijn onderzoek richtte zich op de Waddenzee. Een werelderfgoed met veel belangen en verschillende waarden, waaronder economische en cultuurhistorische. Lees meer.

Rurale metropool Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795)

Auteur: Meindert Schroor
Datum: 25 september 2014
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Nieuw licht op bevolking en financiën 17e en 18e-eeuwse Groningen
Tijdens de 17e en 18e eeuw was er sprake van een sterkere bevolkingsdynamiek in de stad Groningen dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is een van de conclusies van promovendus Meindert Schroor, die bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw heeft onderzocht. Lees meer.

Cultuurgeschiedenis van Het Bildt

Auteur: Kees Kuiken
Datum: 3 oktober 2013
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Anders dan de plaatselijke overlevering wil is Het Bildt niet in 1505 bevolkt door een invasie van dijkwerkers. De ‘ontfriesing’ van eigennamen na 1506 in Het Bildt wijst in de richting van geleidelijke kettingmigratie. Dat concludeert promovendus Kees Kuiken op basis van onderzoek voor zijn promotie in de voormalige universiteitsstad Franeker. Lees meer.

Op de grens van land en water. Dynamiek van landschap en samenleving in Frisia gedurende de Romeinse tijd en de volksverhuizingstijd

Auteur: Danny Gerrets
Datum: 16 december 2010
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

'Frisia' complexe Keltisch-Germaanse samenleving
De regio 'Frisia' onderscheidde zich in de Romeinse tijd weinig van andere Keltisch-Germaanse samenlevingen in Noordwest-Europa. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Danny Gerrets. Bovendien stelt Gerrets dat de Friezen uit de Romeinse tijd niet de Friezen zijn die genoemd worden in de Vroege Middeleeuwen. Lees meer.

Language Change on the Dutch Frisian Island of Ameland. Linguistic and sociolinguistic findings

Auteur: Mathilde Jansen
Promotiedatum: 8 april 2010
Universiteit: Vrije Universiteit Amsterdam

Is dialectgebruik op Ameland uniek in Nederland? Een buitenstaander zal het nauwelijks opvallen, maar het Amelander dialect wordt nog door een meerderheid van de Amelandse bevolking gesproken. Sociolinguïst Mathilde Jansen deed onderzoek naar dit Hollands-Friese dialect en ontdekte dat het hoge dialectgebruik wordt veroorzaakt door de honkvastheid van de Amelanders en een sterke identiteitsbehoefte. Lees meer

Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland

Auteur: Han Nijdam
Datum: 2 oktober 2008
Universiteit: Universiteit Leiden

Uit bestudering van Oudfriese boeteregisters, een soort letselschadelijsten, blijkt hoezeer eer en lichaam met elkaar verbonden waren in de ideologie van de middeleeuwse Friezen. Uit het onderzoek is een model van eer voortgekomen dat toepasbaar is op meerdere culturen en tijdperken. Op 2 oktober 2008 promoveerde Han Nijdam aan de Universiteit Leiden. Lees meer.

We vieren het pas als iedereen terug is - Terschelling in de Tweede Wereldoorlog

Auteur: Johan van der Wal
Promotiedatum: 1 maart 2007
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Dit proefschrift behandelt het leven op Terschelling in bezettingstijd. Het bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een historisch perspectief geschetst van Terschelling.Het tweede deel beschrijft de gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting op het eiland. In het derde deel wordt ingegaan op de zeelieden. Lees meer

Meer proefschriften

Ga naar het overzicht van alle waddengerelateerde proefschriften