Spring naar hoofd-inhoud

Ecologie

Dynamische Wadden

De Waddenzee is een wonder van dynamiek. Schijnbaar moeiteloos ondergaan flora en fauna de voortdurende afwisseling tussen hoog water en laag water. Maar is dat aanpassingsvermogen ook voldoende als het klimaat verandert? Als de zeespiegel stijgt? Of kunnen we dan drastische veranderingen in soorten en het functioneren van het Waddensysteem verwachten?

Portefeuillehouder Katja Philippart: “Je hebt in het Waddengebied een natuurlijke dynamiek, maar je ziet ook allerlei invloeden die wij als mensen hebben. Zo zien we nog steeds de gevolgen van de afsluiting van de toenmalige Zuiderzee en relatief recent allerlei gevolgen van opwarming. Bijvoorbeeld op de kinderkamerfunctie: jonge vis wordt in de Noordzee geboren, groeit op in de Waddenzee en gaat dan weer naar buiten om zich voort te planten. Die functie neemt af, dat weten we uit onderzoek, en waarschijnlijk speelt temperatuurstijging daarbij een rol.
De gevolgen van zeespiegelstijging zien we nog niet, als die niet te snel gaat kan de Waddenzee het bijhouden, wadplaten groeien mee. Maar als het te snel gaat lukt dat niet meer. En als we geen droogvallende wadplaten meer hebben verandert het systeem compleet, dan wordt het een andere wereld.”

Bekijk een korte introductiefilm over het thema

Complex systeem

Het is lastig om de oorzaken van veranderingen in de Waddenzee precies te duiden, omdat er zoveel interacties en terugkoppelingen zijn, die we nog lang niet allemaal kennen. En zeker waar het een stapeling van effecten van menselijk handelen op planten en dieren betreft tasten we nog grotendeels in het duister. De Waddenacademie bekijkt deze veranderingen vanuit verschillende disciplines in de volle breedte. Wat zijn de ecologische effecten van menselijk handelen, en wat zijn de ecologische aspecten die door mensen als waardevol worden ervaren?

Vanuit de Waddenacademie vinden we het belangrijk om uit te gaan van de feiten zoals we die kennen. We zijn tenslotte wetenschappers. Maar er zijn door de overheid ook harde afspraken gemaakt om het Waddengebied te beschermen. Kunnen we die afspraken rechtdoen en toch rekening houden met de mensen die er wonen en werken?

De tranisities die gaande zijn kunnen kunnen een bedreiging zijn, maar ook kansen bieden. De Waddenacademie kan meedenken over opties, en zo bijdragen aan gezamenlijke oplossingen.

Bekijk hier de publicaties van de Waddenacademie, links en proefschriften voor het thema Ecologie

Portefeuillehouder

Prof. dr. ir. Katja Philippart

Onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en bijzonder hoogleraar 'Productiviteit van mariene kustecosystemen' Universiteit Utrecht, Departement Fysische Geografie