Spring naar hoofd-inhoud

Economie

Wonen, werken en recreëren in het Waddengebied

De Wadden vormen Nederlands grootste en belangrijkste natuurgebied. Maar al meer dan tweeduizend jaar is het ook een gebied waar mensen wonen en werken. En waar steeds meer toeristen op afkomen. Gaat dat wel samen? En hoe bewaken we de precaire balans tussen mens en natuur?

Bekijk een korte introductiefilm over het thema

Brede welvaart

Als milieueconoom wil portefeuillehouder Pieter van Beukering graag aantonen hoe belangrijk een gezonde natuur is voor de samenleving als geheel, of voor de economie in de meest brede zin van het woord. Dan gaat het niet alleen om de hoeveelheid euro’s die er wordt verdiend met toerisme, gaswinning en visserij, maar ook om andere waarden van de Wadden zoals natuurbeleving, een gevoel van welzijn en daardoor het beperken van de gezondheidskosten, de bufferfunctie bij hoogwater, de waarde van huizen, etc. Het gaat daarbij vaak om zogenaamde ‘verborgen baten’, zaken die gemakkelijk over het hoofd kunnen worden gezien maar die tegelijkertijd heel belangrijk zijn. ‘Brede welvaart’ is daarvoor een mooie omschrijving.”

De waarde van de Wadden

Een belangrijke uitdaging is om de waarde van de Wadden in kaart te brengen en te onderzoeken hoe die waarde kan worden teruggegeven aan de lokale bevolking. Alle Nederlanders hebben baat bij een gezond Waddengebied, maar de baten horen toch in de eerste plaats bij de lokale bevolking.

De Wadden kunnen een voorbeeldfunctie vervullen voor Nederland door te laten zien hoe je de samenleving duurzaam kunt vormgeven. Eerst op kleine schaal op de Wadden, daarna in de rest van Nederland.

“De Waddenacademie vervult een belangrijke rol als kenniscentrum en vraagbaak. Beleidsmakers en bestuurders luisteren naar wat de Waddenacademie te vertellen heeft. Belangrijk is het daarom om voortdurend de rol van kennisregisseur verder uit te werken, om antwoorden te blijven geven op vragen waar de samenleving mee worstelt.”

Bekijk hier de publicaties van de Waddenacademie en links en proefschriften voor het thema Economie

Portefeuillehouder

Prof.dr. Pieter van Beukering

Hoogleraar milieueconomie Vrije Universiteit Amsterdam en directeur Instituut voor Milieuvraagstukken