Audit monitoring bodemdaling Ameland

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2017

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 30 jaar en in het bijzonder over de periode 2011 tot 2016.

Op vrijdag 14 juli 2017 werden op Ameland enkele leden van de auditcommissie geïnformeerd over het bodemdalingsonderzoek gerelateerd aan de aardgaswinning in de regio Ameland –Oost door de voorzitter van de Begeleidingscommissie, dr. Jaap de Vlas. Hierbij werd tevens de NAM-locatie op Ameland- Oost bezocht.
Voorafgaand aan het openbare symposium op 14 september 2017 in De Piraat op Ameland ontving de auditcommissie het onderzoeksrapport 'Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland 1986- 2016’, plus de onderliggende publicaties.

Tijdens het openbare symposium lichtten de onderzoekers hun bevindingen toe, waarbij er voor de auditors en de ruim vijftig aanwezige bezoekers ruimschoots gelegenheid was om met de onderzoekers in discussie te gaan.

Het auditrapport bevat de conclusies en aanbevelingen die de auditcommissie heeft getrokken op basis van de rondleiding, het onderzoeksrapport en de daarmee samenhangende publicaties en het openbare symposium.

Het bestuur van de Waddenacademie heeft het rapport van de auditcommissie integraal overgenomen.

Bekijk het auditrapport en de aanbiedingsbrief.

NRC publiceerde naar aanleiding van het verschijnen van dit rapport het artikel: "30 jaar bodemdaling in de Waddenzee pakt prima uit".

Aanbieding rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2012

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie-KNAW een audit, die zich richtte op de resultaten van het bodemdalingsonderzoek op Ameland over de afgelopen 25 jaar en in het bijzonder over de periode 2005 tot 2010.

Op 31 januari 2012 werd het rapport van de auditcommissie aangeboden aan de voorzitter van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, dr. Jaap de Vlas. Het rapport bevat de conclusies en aanbevelingen die de auditcommissie heeft getrokken naar aanleiding van de rondleiding die ze heeft gehad op 3 september 2011, het onderzoeksrapport Monitoring effecten van bodemdaling op Ameland 2005 - 2010 dat ze op 4 november 2011 ontving plus de daarmee samenhangende publicaties en het openbare symposium op 9 december 2011 in restaurant De Piraat op Ameland. 

Het bestuur van de Waddenacademie heeft het rapport van de auditcommissie integraal overgenomen. 

Bekijk het auditrapport en de aanbiedingsbrief.