Wetenschappelijke begeleidingscommissie bodemdaling

De NAM was verplicht om voor 1 juli 2015 een lange termijn bodemdaling studie in het waddengebied uit te voeren. Het gaat hierbij om een onderzoek naar de fysische achtergronden van de waargenomen tijdsafhankelijke effecten in het bodemdaling gedrag en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bodemdaling op langere termijn. De studie werd uitgevoerd in opdracht van de Inspecteur-generaal der Mijnen door de NAM en verschillende partijen namens de NAM. De studie startte op 1 januari 2013 en liep tot 1 juli 2015

De Waddenacademie heeft een onafhankelijke wetenschappelijke begeleidingscommissie gevraagd de lange termijn bodemdaling studie in het waddengebied te begeleiden.

De resultaten van de “Long Term Subsidence Study” van de NAM zijn te downloaden via de NAM website.

Lees hier het eindrapport Appraisal of the Long Term Subsidence Study of the Wadden Sea Region (pdf 1,2 Mb) van de wetenschappelijke begeleidingscommissie.

Op 11 november 2015 heeft de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) haar oordeel uitgesproken over de 16 rapporten die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 30 juni 2015 heeft aangeboden aan de SodM. In haar beoordeling heeft de SodM tevens het oordeel betrokken van de door de Waddenacademie ingestelde wetenschappelijke begeleidingscommissie bodemdaling. In het algemeen beoordeelt de SodM de tot nu toe verkregen studieresultaten als grondig, zeer relevant en van een wetenschappelijk hoog niveau.  

Download de brief Beoordeling SodM van resultaten NAM-studies naar bodemdaling langere termijn (pdf 0,5 Mb).

De verslagen en presentaties van de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie kunt u hier vinden.

De eerste tweedaagse bijeenkomst van de begeleidingscommissie werd gehouden op 18 en 19 april 2013 bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.
Lees het verslag (engelstalig) over de eerste bijeenkomst, bekijk de presentatie van Hessel Speelman en het NAM onderzoeksprogramma.

De tweede tweedaagse bijeenkomst van de begeleidingscommissie werd gehouden op 28 en 29 oktober 2013 bij het Huis voor de Wadden in Leeuwarden.
Lees het verslag (engelstalig) van de tweede bijeenkomst.
De presentaties gegeven door de leden van de begeleidingscommissie tijdens de tweede bijeenkomst:
Presentatie Patrick Baud
PresentatieRyszard Hejmanowski
Presentatie Rune Holt
Presentatie Adriaan Houtenbos
Presentatie Robert Zimmerman

De telecon werd gehouden op 2 december 2013.
Lees het verslag (engelstalig) van deze telecon.

De Geodesie bijeenkomst werd gehouden op 21 januari 2014 bij TNO in Utrecht.
Lees het verslag (engelstalig) van de Geodesie bijeenkomst.

De derde tweedaagse bijeenkomst van de begeleidingscommissie werd gehouden op 3 en 4 april 2014 bij TU Delft.
Lees het verslag (engelstalig) van de derde bijeenkomst.

De Rock mechanica bijeenkomsten werden gehouden op 2 juni 2014 tijdens de ARMA conferentie in Minneapolis en op 17 juni 2014 bij het KNAW in Amsterdam.
Lees het verslag (engelstalig) van de bijeenkomst op 2 juni.
Lees het verslag (engelstalig) van de bijeenkomst op 17 juni.

De follow-up Geodesie bijeenkomst werd gehouden op 7 juli 2014 bij NAM in Assen.
Lees het verslag (engelstalig) van de follow-up Geodesie bijeenkomst.

De vierde tweedaagse bijeenkomst van de begeleidingscommissie werd gehouden op 1 en 2 december 2014 in hotel Karel V in Utrecht.
Lees het het verslag (engelstalig) van de vierde bijeenkomst.

De vijfde tweedaagse bijeenkomst van de begeleidingscommissie werd gehouden op 11 en 12 mei 2015 bij NAM in Assen.
Lees het verslag (engelstalig) van de vijfde bijeenkomst.

Leden van de wetenschappelijke begeleidingscommissie:

De volgende personen zijn op persoonlijke titel benoemd als lid van de begeleidingscommissie:

  • dr. Hessel Speelman (vice-voorzitter en portefeuillehouder Geowetenschappen van de Waddenacademie, Nederland): Voorzitter;
  • prof. Ramon Hanssen (Geodesist, Technische Universiteit Delft, Nederland);
  • prof. dr. Patrick Baud (Geophysicist, Universiteit van Straatsburg, Frankrijk);
  • Prof. Robert Zimmerman (Rock Mechanics at Imperial College, London);
  • Prof. Ryszard Hejmanowski (Department of Mine Areas Protection, Geoinformatics and Mine Surveying at the AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland);
  • prof. Rune Holt (Petroleum Engineering and Applied Geophysics at University of Trondheim, Norway);
  • Adriaan Houtenbos (Geodesist, Nederland);
  • dr. Bogdan Orlic (senior-onderzoeker bij TNO, Nederland): secretaris van de begeleidingscommissie.