Links

Klimaatbuffers is een coalitie van 8 natuurorganisaties die natuurlijke klimaatbuffers wil realiseren om Nederland veiliger en mooier te maken. Op verschillende plekken in Nederland, waaronder ook in het waddengebied, zijn klimaatbuffers gerealiseerd waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland.

Waddenzee.nl
In de thema's op waddenzee.nl is zoveel mogelijk beleidsmatige, wetenschappelijke en meer algemene informatie over de Waddenzee verzameld, afkomstig van een groot aantal bronnen: overheden, onderzoekinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven. Ga direct naar het thema Klimaat

Deltaprogramma Waddengebied
Het Deltaprogramma Waddengebied heeft de ambitie een duurzame waterveiligheid te garanderen en tegelijkertijd kansen te creëren voor robuuste en veerkrachtige natuur en voor duurzaam menselijk gebruik.