Links

Klimaatbuffers is een coalitie van 7 natuurorganisaties die natuurlijke klimaatbuffers wil realiseren om Nederland veiliger en mooier te maken. Op verschillende plekken in Nederland, waaronder ook in het waddengebied, zijn klimaatbuffers gerealiseerd waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland.

Waddenzee.nl
In de thema's op waddenzee.nl is zoveel mogelijk beleidsmatige, wetenschappelijke en meer algemene informatie over de Waddenzee verzameld, afkomstig van een groot aantal bronnen: overheden, onderzoekinstellingen, belangenorganisaties en bedrijven. Ga direct naar het thema Klimaat

Deltaprogramma Waddengebied
Het Deltaprogramma Waddengebied heeft de ambitie een duurzame waterveiligheid te garanderen en tegelijkertijd kansen te creëren voor robuuste en veerkrachtige natuur en voor duurzaam menselijk gebruik.

NRP Climate Change & Spatial Planning
Het onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte bestudeert de gevolgen van klimaatverandering en manieren om daarmee om te gaan, toegesneden op het ruimtegebruik, ter ondersteuning van de besluitvorming over de toekomstige inrichting van ons land. De onderzoeks-resultaten worden aangeboden aan overheden, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen.