Proefschriften

Hieronder vindt u een overzicht van aan de Wadden gerelateerde proefschriften die een relatie hebben met het thema Klimaat . Als u op Lees meer klikt kunt u de pdf van dit proefschrift downloaden.

Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Auteur: Anita Engelstad
Datum: 25 oktober 2019
Universiteit: Universiteit Utrecht

In dit proefschrift zijn de hydrodynamische en zandtransportprocessen onderzocht die optreden tijdens (gedeeltelijke) inundatie van een Waddeneiland. In het kader van het onderzoek zijn een reeks van gedetailleerde veldmetingen uitgevoerd op oostpunt van het eiland Schiermonnikoog. De mate waarin de geometrie van een eiland in combinatie met de hydrodynamische processen van invloed is op de zandtransporten, is vervolgens nader onderzocht met een numeriek model. Lees meer.

 

Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Auteur: Vincent Vuik
Datum: 27 maart 2019
Universiteit: Technische Universiteit Delft

Dit proefschrift onderzoekt de werking en betrouwbaarheid van natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. Begroeide voorlanden, zoals schorren, kwelders, rietvelden en mangrovebossen zorgen voor een aanzienlijk lagere golfaanval op de achterliggende dijk. Deze hoeft daarom minder hoog en minder sterk te zijn. Lees meer.

Salt marshes for flood protection; long-term adaptation by combining functions in flood defences

Auteur: Jantsje van Loon
Datum: 8 oktober 2014
Universiteit: Universiteit Wageningen

Het proefschrift van Jantsje van Loon richt zich vooral op het Waddengebied. Innovatieve concepten, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming, worden verkend. Hierbij wordt met name gefocust op de rol van kwelders. Deze vormen en overgangszone tussen zee en land, door een met zouttolerante planten begroeide bodem. Ze vormen zo een natuurlijke waterkering. Lees meer.

Swarm Planning. The Development of a Planning Methodology to Deal With Climate Adaptation.

Auteur: Rob Roggema
Datum: 2 oktober 2012
Universiteit: TU Delft

Klimaatverandering is relatief onvoorspelbaar en ‘ontembaar’; ruimtelijke planning past zich tot nu toe dan ook moeilijk aan klimaatverandering aan. Dit komt vooral omdat plannen voor ruimtelijke ordening uitgaan van een ‘constante situatie’ in plaats van een dynamische. Roggema ontwierp daarom een flexibelere planning methode waarbij wordt geanticipeerd op (toekomstige) dynamiek van o.a. klimaatverandering. Lees meer.

From river valley to estuary : the early-mid Holocene transgression of the Rhine-Meuse valley, The Netherlands

Auteur: Marc Hijma
Promotiedatum: 23 december 2009
Universiteit: Universiteit Utrecht

De verwachte snelle zeespiegelstijging in de komende eeuw zal wereldwijd verdrinking veroorzaken van laaggeleden gebieden. Dit is niets nieuws, in het verleden gebeurde dit al regelmatig en onderzoek hiernaar kan ons veel leren over hoe kustgebieden zullen gaan reageren op een stijgende zee. Lees meer

Blue Energy: electricity production from salinity gradients by reverse electrodialysis

Auteur: Jan Post
Promotiedatum: 3 november 2009
Universiteit: Wageningen University

Energie opwekken op grote schaal uit het mengen van zoet en zout water is technisch en praktisch mogelijk. Wereldwijd is de potentie van deze schone energie - 'blauwe stroom' - zeer groot. Ook in Nederland kunnen over minimaal tien jaar blauwe stroomcentrales worden geplaatst, onder meer aan de Afsluitdijk, die samen de helft van de huidige elektriciteitsbehoefte kunnen dekken. Lees meer

Meer proefschriften

Ga naar het overzicht van alle waddengerelateerde proefschriften